Tekniksajten Ifixit har för vana att plocka in och montera isär alla tänkbara elektronikprodukter för konsumentmarknaden, däribland telefoner. Gruppen tar sig nu an Samsungs omtalade vikbara telefon Galaxy Fold, och i deras steg för steg-genomgång uttrycks alarmerande oro för skärmens hållbarhet i långa loppet.

GalaxyFold_Ifixit_glipa.jpg

En glipa i skyddet runt skärmen där dess båda halvor möts uppges vara ett kvalitetsproblem för Galaxy Fold.

GalaxyFold_Ifixit_bezel.jpg

Kanterna runt skärmen uppges också vara oroväckande lätta att skala bort, vilket medför ytterligare risk för skärmen i långa loppet.

En av de stora bristerna som uppdagas i rapporten kan förklara de problem som journalister upptäckt. Den skyddande kant som omger telefonens inre vikbara skärm har ett öppet utrymme där skärmens båda halvor möts. Den skyddande plastfilmen ska enligt rapporten vara enkel att lyfta på, och innebär att risken blir stor för att damm och annat letar sig in under plastfilmen och orsakar skada.

To achieve the fold, the thin bezel that surrounds (and protects) the screen leaves a gap where the two halves meet. You don't notice it until you notice it ... This 7 mm gap doesn't seem like a huge deal, but it leaves the display exposed — so should something accidentally enter, it's curtains for the screen.

Rapporten konstaterar vidare att de tunna skyddande kanterna runt skärmen är lätta att avlägsna, så pass lätta att deras hållbarhet i långa loppet kan ifrågasättas. Om de skyddande kanterna nöts ned exponeras skärmen för omgivande faror som fukt och annat, vilket tillsammans med glipan mellan skärmens halvor ger fog för oro runt hållbarheten.

Den andra intressanta konstruktionsmässiga egenskapen hos Galaxy Fold är gångjärnsmekanismen som gör det möjligt att vika skärmen. Enligt Ifixit är konstruktionen riktigt solid och förtroendeingivande, även om en viss oro uttrycks över att kablar som leds genom gångjärnsmekanismen skulle kunna vara ett problem i långa loppet.

GalaxyFold_Ifixit_hinge.jpg

Gångjärnsmekanismen uppges vara stadig och förtroendeingivande, men även denna lämnar en glipa längsmed kanterna.

GalaxyFold_Ifixit_nedmonterad.jpg

Galaxy Fold i ett helt nedmonterat tillstånd.

Ett problem med gångjärnsmekanismen anges vara att den likt skärmen har exponerade kanter, vilket också kan leda till att dammpartiklar letar sig in under skärmen. Rapporten konstaterar att ett dammkorn eller andra små objekt som hamnar mellan skärmen och telefonhalvornas metallbaksida kan applicera skadligt tryck som kan förstöra skärmen på sikt.

Ifixit delar ut betyg för alla nedmonteringar på en tiogradig skala. Samsung Galaxy Fold får betyget 2 av 10, där de få positiva egenskaperna inkluderar att den kan monteras ned med endast en Philips-skruvmejsel, samt att komponenterna är modulära och kan bytas ut. Övriga utlåtanden är inte av det positiva slaget.

Läs mer om Samsung Galaxy Fold: