Inför det officiella avtäckandet av AMD:s kommande generations grafikarkitektur Navi har det spekulerats i om den ska bygga på företagets befintliga instruktionsuppsättning Graphics Core Next (GCN), eller något helt nytt. Kodrader i drivrutiner för Linux visar nu att det är GCN som ligger till grund för Navi.

Flitiga Linux-källan Phoronix rapporterar att nya uppdateringar i källkodsförråden för AMD:s öppna grafikdrivrutiner innehåller kodraden "EF_AMDGPU_MACH_AMDGCN_GFX1010". Här går det att utläsa att det handlar om tionde generationens grafikkort från AMD, vilket efter nionde generationens Vega logiskt nog blir Navi.

Det andra som kan utläsas är förkortningen GCN, den underliggande instruktionsuppsättningen som använts som bas för AMD:s grafikkort sedan Radeon HD 7000-seriens introduktion. Tidiga negativa reaktioner har tolkat detta som att arkitekturen i Navi-generationen kommer vara densamma som i de föregående generationerna, vilket inte nödvändigtvis måste vara fallet.

GCN är dels en underliggande instruktionsuppsättning, och dels en arkitektur byggd på denna instruktionsuppsättning. De första generationerna av grafikkort baserade på GCN skiljde sig väldigt lite åt. GCN 4.0 som introducerades med Polaris tillförde större skillnader i den underliggande instruktionsuppsättningen.

AMD Vega GCN 5.0 NCU

AMD Vega bygger vidare på GCN, men medförde tillräckligt stora skillnader för att få egna arkitekturnamnet NCU.

Sedan kom Vega som introducerade GCN 5.0, en så pass stor uppdatering att den även går under namnet Next-Generation Compute Unit (NCU). Att Navi återigen bygger vidare på GCN behöver därmed inte innebära att arkitekturen kommer vara identisk med föregående generationer.

Tecken som tyder på en mer omfattande uppdatering av GCN i Navi är behovet av beräkningskapacitet för ray tracing som uppstått de senaste åren. Sonys bekräftade detaljer om nästa generations Playstation inkluderade bland annat en Navi-baserad grafikkrets med stöd för ray tracing, vilket antyder att arkitekturen i Navi uppdaterats för att bättre stöda detta.

AMD ska berätta mer om Navi-generationens grafikkort under Computex 2019, då möjligen med fler detaljer om den underliggande arkitekturen.

Läs mer om Graphics Core Next: