Under 2018 blossade en infekterad konflikt upp mellan USA och kinesiska telekomjätten Huawei. Den sistnämnda anklagades för spionage, dels för egna kommersiella syften men även åt den kinesiska staten. Toppchefer inom Huawei arresterades och såväl militären som telekomoperatörer avråddes från att köpa teknik från Huawei.

Detta ledde till att flera europeiska länder sjösatte utredningar om Huawei ska tillåtas leverera nätverksutrustning till operatörernas kärnnät (core networks). Nu meddelar Regeringen att säkerheten i de svenska 5G-näten ska utredas, en utredning som ska utföras av Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med ett flertal myndigheter.

PTS.jpg

Post- och telestyrelsen (PTS) leder utredningen av säkerheten i de svenska 5G-näten.

Bland de inblandade myndigheterna finns Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen (SÄPO) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utredningen ska enligt pressmeddelandet fastställa "eventuella säkerhetsproblem vid utbyggnad av digital infrastruktur som exempelvis 5g-nätet".

Att flertalet europeiska länder har sjösatt utredningar runt utbyggnaden av just 5G-nätverk bottnar i att EU-kommissionen har rekommenderat en serie åtgärder medlemsländerna bör vidta. Åtgärderna avser att säkerställa god säkerhet i de europeiska kommunikationsnäten. Regeringens pressmeddelande tar också avstamp i dessa rekommenderade åtgärder.

Medlemsstater och relevanta unionsinstitutioner, unionsbyråer och unionsorgan ska gemensamt utveckla en samordnad unionsriskbedömning som bygger på de nationella riskbedömningarna

Utöver nämnda myndigheter ska PTS också involvera företag och branschorganisationer som är relevanta för utredningens ämnesområde. Pressmeddelandet nämner inte när resultatet av säkerhetsanalysen av de svenska 5G-näten ska presenteras.

Läs mer om 5G-nätverk: