Piratkopiering av fysiska produkter är skadligt för svensk ekonomi, detta enligt en rapport om piratkopieringens effekt på Sverige. Rapporten har utförts av OECD på beställning av Patent- och registreringsverket (PRV) och lämnades in under våren 2019. Den konstaterar att piratkopieringen får stora negativa effekter för Sverige, både för dess konsumenter och företag.

Kärnan i problemet sägs ligga i att konsumenter luras att tro att de köper den äkta varan. Rapporten baseras på statistik från 2016 vilket är det senaste året då tullmyndigheter internationellt redovisat statistik för piratkopiering. Totalt omsätter piratkopieringen av svenska produkter mer än 28 miljarder kronor varje år, vilket motsvarar två procent av den totala försäljningen av varor producerade i Sverige.

OECD-diagram-immaterialrattigheter-2016.jpg

Bildkälla: Patent och registreringsverket.

Detta uppskattas inneburit en förlust på sju miljarder kronor i skatteintäkter till svenska statskassan, och under 2016 uppskattas cirka 7 100 arbetstillfällen gått förlorade som resultat av piratkopiering. Rapporten konstaterar också att ungefär hälften av piratkopiorna importerades av svenskar som trodde att de köpte den äkta varan.

Statistik för produkter som köpts i tron om att de är äkta vara uppskattas motsvara 4,5 miljarder kronor om året. Rapporten konstaterar också att utöver förlorade arbetstillfällen får piratkopieringen även en negativ effekt på landets hälsa, då en effekt är försämrade arbetsförhållanden på de företag som påverkas av illegala kopior av deras produkter.

I en intervju med Dagens Industri säger Peter Strömbäck, generalsekreterare på Patent- och registreringsverket, att problemet blivit större i takt med att det blivit lättare att beställa billiga produkter från länder där illegala kopior är vanliga.

Det verkar ha blivit lättare att sälja piratkopior. Den största anledningen är säkert e-handeln som nu gör det möjligt att sitta hemma vid köksbordet och beställa hem varor från Kina

Enligt Martin Nordin, styrelseordförande på företaget Fenix Outdoor, kan e-handelsjättar som Amazon vara en stor källa till omedvetna köp av piratkopierade produkter. Detta då de saknar egna varulager och säljer vidare från tredjepartsleverantörer, där äktheten i de produkter som tredjepartsleverantörerna säljer inte kontrolleras.

OECD:s rapport konstaterar slutligen att det inte är illegalt att köpa piratkopierade produkter för eget bruk, och att lagstiftningen runt detta behöver ses över såväl nationellt som internationellt. De produkter som primärt drabbas är motorfordon och maskiner för industrier, där underhållningsprodukter som spel och leksaker står för en relativt blygsam del av förlusterna.

Läs mer om piratkopiering:

I butiken: SweClockers Logo Tee

Den legendariska SweClockers-gubben! Denna högtidsklädsel passar bäst att använda på särskilt minnesvärda dagar, såsom grafikkortslanseringar, och bör likt andra värdesaker förvaras i kassaskåp. Begränsad upplaga!

Köp här!