Handelskonflikten mellan USA och Kina har hittills varit fokuserad runt ett företag, telekomjätten Huawei, men detta kan komma att expanderas redan till hösten. DRAM Exchange, en division inom analytikerbolaget Trendforce, reviderar ner sin prognos för DRAM-priser för årets tredje kvartal. DRAM Exchange har tidigare under året beskrivit prisbilden för DRAM-minnen som att vara i "fritt fall".

Revideringen av priserna bygger delvis på minskad efterfrågan på DRAM-kretsar då Huaweis leveranser av mobiltelefoner och serverprodukter väntas minska under årets andra hälft. Företagets prognos för efterfrågan på DRAM-minnen justeras dock ner för hela marknaden under tredje kvartalet i år på grund av handelskonflikten mellan USA och Kina, som väntas påverka mer än bara Huawei.

DRAMpriser.jpg

DRAM Exchange hade ursprungligen uppskattat en nedgång med cirka 10 procent för årets tredje kvartal, men detta revideras vidare nedåt till 15 procent för Q3 2019. Den ursprungliga prognosen baserades på att minnestillverkarnas produktion hade nått sin bristningsgräns sett till kapacitet och prisnivåer, men handelskonflikten kan komma att tvinga dessa till att sälja minneskretsar med förlust under årets andra hälft.

Enligt prognosen är alltså sänkta priser på upp till 15 procent att vänta under hösten, men detta väntas avta redan under fjärde kvartalet i år. Under 2020 väntas priserna stiga igen efter att ha nått lägsta möjliga nivå under föregående kvartal.

Läs mer om minnespriser: