I början av 2018 beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att bredbandsoperatören Bahnhof var skyldiga att lämna ut uppgifter om kommunikation som sker i företagets nät. Enligt PTS är uppgifterna nödvändiga för myndighetens konkurrensreglering, statistik och för e-tjänsten Bredbandskartan.

Bahnhof valde att inte skicka in alla de uppgifter som efterfrågades, en inlämning som skulle skett senast i oktober 2018. Som ett resultat av detta hotade PTS med miljonvite om kraven inte möttes. Detta skedde den 11 juni, och Bahnhof fick tre veckor på sig att skicka in efterfrågad information eller åläggas miljonvitet. Nu meddelar PTS i ett pressmeddelande att Bahnhof rättar sig efter beslutet och har lämnat in kompletta uppgifter.

Kontroversen runt PTS begäran om uppgifter från Bahnhof har sin grund i att Polisen begärt uppgifter om Bahnhofs kunder, något bredbandsoperatören motsatte sig. Detta då ärendet handlade om upphovsrättsbrott, vilket Bahnhof inte ansåg vara ett tillräckligt allvarligt brott för att inskränka på kundernas personliga integritet.

Bahnhof: "Vi kommer alltid försvara våra kunders uppgifter"

Uppdatering 12:50: Det ärende som avslutats idag avser dock inte det tidigare polisiära ärendet mot Bahnhof utan är fokuserat på Bahnhofs skyldighet att dela ut information om fastighetsadresser till operatörer som bedriver elektronisk kommunikation i Sverige.

Läs mer om Bahnhof: