Plattformen Facebook grundades år 2004 och har sedan dess skrapat ihop över två miljarder aktiva användare. På senare tid har bolaget varit i rampljuset till följd av den egna och nyligen lanserade kryptovalutan Libra, som ska erbjuda avgiftsfria transaktioner inom Facebooks system av produkter.

Under 2018 var bolaget också på tapeten ett flertal gånger, men då handlade det om dataintrång och i september i fjol kom angripare över användaruppgifter från 50 miljoner konton. En mer uppmärksammat händelse var Cambridge Analytica-skandalen, där en analysfirma använde användardata utan användarnas samtycke, data som sedan brukades som underlag för politisk marknadsföring.

Nu har amerikanska Federal Trade Commission (FTC), motsvarigheten till Konkurrensverket, utrett Facebooks del i sistnämnda skandal. Myndigheten anser att Facebook brutit mot en tidigare överenskommelse, genom att inte informera användare om när deras data använts av tredje part. FTC delar därför ut en rekordstor bot på 5 miljarder USD, motsvarande 47 miljarder kronor. För att bötessumman ska bli bindande krävs att det hela godkänns av en domstol.

Vid sidan av detta har Facebook gått med på att betala 100 miljoner USD till finansmyndigheten SEC, som anklagat bolaget för ha uppgett vilseledande information kring missbrukad användardata i samtal med investerare. SEC hävdar att Facebook presenterat sådana förehavanden som hypotetiska, men samtidigt haft vetskap om verkliga fall av missbrukad data. Facebook förnekar dock brott.

Kort efter att FTC:s utlåtande och uppgörelsen med SEC tillkännagavs, publicerade Facebook kvartalsrapporten för räkenskapsårets andra kvartal. Omsättningen för Q2 ligger på 16,9 miljarder USD, vilket är 0,4 miljarder högre än vad analytiker tidigare spådde. Omsättningen innebär en ökning om 28 procent jämfört med samma period år 2018.

Källa: CNBC och Businessinsider

Läs mer om Facebook: