IBM:s Power-processorer är numera relegerade till att sköta beräkningar i servrar och stordatorer. En gång i tiden användes dock processorer baserade på Power-instruktionsuppsättningen i en rad olika produkter för konsumenter, i allt från spelkonsoler till Apples datorer innan bytet till Intel och x86.

systems-power-p9-chip-1320x520.jpg

En IBM Power9-processor.

Under det senaste årtiondet har instruktionsuppsättningen som ligger till grund för processorerna främst använts i server- och stordatorsystem. Power-processorerna bygger på instruktionsuppsättningen IBM Power ISA, vilken är en RISC-design med enkla instruktioner av liknande längd.

RISC-designer har fördelen i att de kan utföra en mängd enkla instruktioner parallellt, med nackdelen att mer komplexa arbeten kräver en större mängd instruktioner jämfört med de mer komplexa instruktionerna i CISC-arkitekturer. IBM har sedan tidigare öppnat upp designen av Power-processorer så att företag kan utforma egna processorlösningar baserat på grundmallen från IBM.

Det som är nytt nu är alltså att den grundläggande instruktionsuppsättningen (ISA) öppnas upp, vilket låter företag bygga egna arkitekturer och lägga till instruktioner i egna processorlösningar. Detta kan liknas vid hur ARM Holdings tillhandahåller instruktionsuppsättningar i ARM-familjen som externa företag kan bygga egna processorlösningar runt, eller hur AMD och Intel båda gör processorer baserade på x86.

Utöver IBM Power ISA görs även de serverrelaterade teknikerna Open Coherent Accelerator Processor Interface (OpenCAPI) och Open Memory Interface (OMI) öppet tillgängliga. IBM meddelar också att organisationen OpenPower Foundation, som verkar för samarbete runt Power ISA, flyttar in under Linux Foundation och styrs av den gruppens riktlinjer.

Detta är ytterligare ett steg mot en verksamhet helt inriktad mot öppet samarbete med open source-världen. Tidigare i vår godkändes IBM:s köp av företaget Red Hat, ett företag som tog sin början med att utveckla Linux-distributioner men som sedermera skulle växa till den största leverantören av mjukvara och tjänster relaterade till serverplattformen Red Hat Enterprise Linux.

IBM har för närvarande två superdatorer i toppen av Top500-listan som använder Power-processorer och Red Hat-mjukvara. Dessa är Summit- och Sierra-systemen som finns installerade hos det amerikanska energidepartementet.

Läs mer om IBM Power:

I butiken: SweClockers Logo Tee

Den legendariska SweClockers-gubben! Denna högtidsklädsel passar bäst att använda på särskilt minnesvärda dagar, såsom grafikkortslanseringar, och bör likt andra värdesaker förvaras i kassaskåp. Begränsad upplaga!

Köp här!