Att behöva kontakta SOS Alarm är det få som vill behöva uppleva, men när en nödsituation uppstår är det viktigt att den nödställda får hjälp så fort som möjligt. Just detta vill SOS Alarm tillhandahålla med den nya mobilapplikationen 112 SOS Alarm.

SOSAlarm_topp.jpg

Applikationen fyller två huvudsakliga funktioner. Dels låter den användaren ringa 112-nödsamtal, och samtal som görs via applikationen skickar automatiskt med användarens GPS-position. Detta underlättar processen med att få fram hjälp till den nödställde så snabbt som möjligt. Funktionen underlättar även när den nödställde inte är medveten om sin position eller är oförmögen att kommunicera.

Den andra huvudsakliga funktionen är att informera användare om akuta händelser i deras närhet, vilket också bygger på att applikationen kan läsa av användarens position. Den fullständiga uppsättningen funktioner hos 112 SOS Alarm är följande:

  • Ringa 112 – därmed skicka sin exakta position till SOS Alarm

  • Få information om olyckor som sker i närheten

  • Ta emot VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation

  • Få mer kunskap om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer, med mera

  • Lära sig om andra viktiga telefonnummer, exempelvis till polisen och vårdguiden

Mobilapplikationen 112 SOS Alarm kan laddas ner kostnadsfritt till Apples IOS-plattform och Google Play Store för Android-plattformen.