Den som är engagerad i nostalgiskt retrospelande har sannolikt kommit i kontakt med mjukvaran Retroarch. Det handlar om ramverk och gränssnitt för olika emulatorer som är plattformsoberoende, vilket innebär att Retroarch kan användas på ett flertal olika operativsystem och spelkonsoler. Utvecklarna Libretro avtäcker nu version 1.7.8 som introducerar två stora nyheter.

En av de stora nyheterna är att det blir möjligt att automatiskt översätta text i spel som emuleras i Retroarch. Detta bygger på en webbtjänst som använder artificiell intelligens (AI) för att analysera text och översätta till ett annat språk. Användaren aktiverar funktionen genom att trycka in kortkommandot för AI-funktionen varpå den översatta texten kan antingen spelas upp eller visas upp.

Översättningen kan alltså fås i två former – som uppläst tal eller i bildform. Med Speech Mode aktiverat läser systemet av text i de emulerade spelen och läser upp det översatta resultatet genom talsyntes. Systemet fungerar på så sätt att skärmdumpar fångas löpande medan funktionen är aktiv, och den text som upptäcks i de fångade bilderna analyseras och översätts automatiskt.

Det andra läget är Image Mode och som namnet antyder översätts texten här istället direkt i bilden. Systemet applicerar då grafik med den översatta texten ovanpå den ursprungliga texten i spelet. Båda dessa lägen demonstreras i en officiell video där det klassiska japanska rollspelet Actraiser från 1990 översätts från japanska till engelska.

Actraiser-jap-eng.jpg

Till skillnad från röstöversättningen sker bildöversättningen inte dynamiskt, och användaren får här istället trycka in tilldelat kortkommando för individuella textstycken i spelen. Bilden pausas då varpå texten översätts och appliceras ovanpå grafiken. Utöver textöversättning introducerar denna uppdatering även optisk teckenigenkänning (OCR).

Retroarch finns tillgängligt för nedladdning på Windows, Mac OS och Linux samt åtskilliga generationer spelkonsoler. På Windows-sidan stöds versioner så långt tillbaks som Windows 95, medan sedan länge pensionerade versioner av Mac OS för PowerPC-arkitekturerna fortfarande stöds här. Instruktioner för installation av Retroarch finns här.

Läs mer om retro-spelande: