HTTP är en av grundvalarna i infrastrukturen bakom kommunikation på applikationssidan för information på internet. Protokollet utvecklades ursprungligen av Tim Berners-Lee 1989 och ligger till grund för den distribuerade kommunikationsmodellen över internet.

Den första stora revisionen kom med HTTP2 från 2015 som optimerade kommunikationen via det Google-skapta protokollet SPDY och införde krav på krypterad kommunikation via TLS 1.2 (Transport-Layer Security) eller senare. Utöver dessa förbättringar använde protokollet fortfarande det klassiska protokollet TCP.

Image 14.jpg

Med HTTP3 tar protokollet till slut steget bort från TCP och anammar istället det mer moderna och effektiva transportprotokollet QUIC (Quick UDP Internet Connections) ovanpå protokollet UDP. Det modernare QUIC ersätter här alltså både TCP och SPDY-protokollet. QUIC utvecklades också inom Google och har används som transportprotokoll inom Googles serverinfrastruktur i flera år.

Förbättringarna i QUIC innefattar bland annat minskad latens och bandbreddskonsumtion jämfört med TCP och SPDY. Här flyttas också kommunikationskontrollen från operativsystemets kernel-nivå till användarnivå. Syftet med detta ska vara att protokollets kapacitet och funktionalitet lättare ska kunna utvecklas över tid.

I oktober 2018 beslutade standardiseringsorganisationen IETF att kombinationen av transportprotokollet QUIC över applikationsprotokollet HTTP ska utgöra grunden för HTTP/3. Stöd finns sedan tidigare i webbläsaren Opera 16. Nu meddelar Google och Mozilla att webbläsarna Chrome respektive Firefox också får stöd för tekniken i höst. Stöd finns redan i det öppna webbläsarprojektet Chromium.

Ett nytillkommet stöd som sannolikt leder till ett snabbare anammande av HTTP/3 kommer från innehållsleverantören Cloudflare. Företagets leveransnätverk (CDN) tillhör ett av de största aktiva CDN-tjästerna och levererar versioner av webbplatser i lokalt belägna serverhallar, vilket minskar latenstider.

Google och Mozilla aviserar inte konkreta lanseringsluckor eller webbläsarversioner för när stödet för HTTP3 ska införas.

Läs mer om HTTP: