AMD:s kvartalsrapport för årets tredje kvartal visar, med några få undantag, ett företag vars ekonomiska utveckling och hälsa är bättre än det varit på nästan femton år. Intäkterna nådde under perioden nivåer AMD inte sett sedan 2005, och bolagets bruttomarginal visar prov på ekonomiskt god hälsa.

Sett till intäkter ställt mot föregående år ökade AMD med 9 procent till 1,8 miljarder USD, men än viktigare är att bolagets bruttomarginal ökar till 43 procent. Detta är en ökning med 3 procentenheter ställt mot föregående år, och innebär kort och gott att AMD:s marginaler ökar och därmed även bolagets generella ekonomiska hälsa.

AMD:s samlade kvartalsrapport Q3 2019

Q3 2019

Q3 2018

Q2 2019

Intäkter

$1 801 miljoner

$1 653 miljoner

$1 531 miljoner

Rörelseresultat

$186 miljoner

$150 miljoner

$59 miljoner

Nettovinst

$120 miljoner

$102 miljoner

$35 miljoner

Bruttomarginal

43 %

40 %

41 %

En jämförelse med Intels rapport för årets tredje kvartal visar en rejäl klyfta sett till intäkter, där AMD:s nivå på 1,8 miljarder USD står sig slätt mot Intels 19,2 miljarder USD. Värt att belysa är dock att Intels intäktsnivåer varit stillastående över det senaste året medan AMD:s rörelseresultat stigit med 24 procent medan nettovinsten stigit med 22 procent.

Den största delen av AMD:s positiva utveckling kommer från företagets introduktion av processorer baserade på Zen 2-arkitekturen med 7-nanometersteknik. Dessa tillsammans med grafikkorten ur Navi-generationen utgör divisionen Computing and Graphics, vilken rapporterar ökade intäkter med 36 procent. Rörelseresultaten från divisionen ökade med 79 procent mot föregående år.

Resultat Computing and Graphics Q3 2019

Q3 2019

Q2 2019

Q3 2018

Intäkter

$1 276 miljoner

$940 miljoner

$938 miljoner

Rörelseresultat

$179 miljoner

$22 miljoner

$100 miljoner

Andra divisioner inom AMD uppvisar istället försämrade resultat. Enterprise, Embedded och Semi-Custom redovisade tillsammans intäkter om 525 miljoner USD, vilket är en sänkning med 27 procent mot fjolåret. En stor del i denna försämring antas vara Semi-Custom, en division som ansvarar för specialdesignade kretsar likt de i Playstation 4 och Xbox One.

Resultat Enterprise, Embedded och Semi-Custom Q3 2019

Q3 2019

Q2 2019

Q3 2018

Intäkter

$525 miljoner

$591 miljoner

$715 miljoner

Rörelseresultat

$61 miljoner

$89 miljoner

$86 miljoner

Då båda Microsofts och Sonys spelkonsoler är inne på sista kalenderåret innan nästa generation introduceras är försämrad försäljning att vänta. En starkare försäljning av serverprocessorer i Epyc-familjen mildrade divisionens försämrade resultat något. Divisionens rörelseresultat sjönk till 61 miljoner USD, en försämring med 29 procent.

AMD avslutar kvartalsrapporten med att måla upp positiva tecken för nästkommande kvartal. Under Q4 2019 väntar sig AMD nå intäkter om 2,1 miljarder USD med felmarginal på 50 miljoner USD. Bruttomarginalen väntas också växa till 44 procent.