Sociala medier blir en allt större del av mångas vardag och variationen är stor. Från karriärsorienterade Linkedin till Facebook och Snapchat där meddelanden och ögonblicksbilder raderas automatiskt efter en tid. Även kinesiska Tiktok har blivit populär på sistone, där användare kan ladda upp läppsynkade musikklipp, eller korta komediklipp.

tiktok users.jpg

Användare i Tiktok

Nu stormar det kring applikationen, efter att amerikanska myndigheter börjat utreda appen som ett potentiellt nationellt säkerhetshot. Framförallt kretsar många frågor kring censur och den kinesiska statens potentiella tillgång till det data som applikationen kan samla in om sina användare, vilka primärt är unga barn.

Tiktok svarar på kritiken med att de är transparenta kring användardata, och att de inte påverkas av kinesisk lagstiftning. De garanterar även att de inte kommer lämna ut användardata eller censurera innehåll på statens begäran. Detta ska uppnås genom att Tiktoks servrar och data är belägna utanför Kina.

I Kina finns istället en likadan applikation kallad Douyin, där lagring av data och verkställandet av censur strikt ska följa kinesisk lagstiftning. Båda applikationerna utvecklas av den kinesiska utvecklaren Bytedance, som nått stora framgångar hemmavid men även globalt. Tiktok har nämligen över 600 miljoner användare.

Enligt ett reportage från SVT stämmer dock inte Tiktoks påståenden. Läckta interna dokument förbjuder strikt ämnen som massakern på Himmelska fridens torg, Dalai Lama och Tibet samt protesterna i Hong Kong. Samtidigt är alla kinesiska organisationer enligt lag skyldiga att lämna ut data till staten på begäran.

Det är ett välkänt faktum att den kinesiska regimen använder sig av sina medborgare och de kinesiska företag som finns för att tillgodose sina intressen i andra länder. Bland dessa intressen finns inte minst digital infrastruktur, vilket även historien med Huawei vittnar om – Markus Wiechel (SD)

Flera svenska partier har reagerat på debaclet, där Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson Markus Wiechel menar på att en granskning av applikationens risker vore välkommen. Inte minst då andra aktörer från landet varit föremål för genomgående granskningar, däribland Huawei.

Man behöver ta den här typen av risker på största allvar. Många regimer försöker komma över information så man måste vara vaksam på sådant som hotar Sveriges säkerhet. Det här är en utveckling som skett på sistone i och med teknikutvecklingen, och Kina är aktiva – Rasmus Ling (MP)

Även Miljöpartiet, som sitter i regeringen, delger sin syn på saken, där dess rättspolitiska talesperson Rasmus Ling förordar försiktighet. Huruvida Sverige bör utreda om Tiktok utgör ett nationellt säkerhetshot lämnar han dock till ansvariga myndigheter, såsom Försvarsmakten.

Tiktok_Wiechel_Ling.jfif

Markus Wiechel (SD) och Rasmus Ling (MP)
Bildkälla: TT

Om politiska initiativ krävs för att skydda svenska användares data från att hamna i orätta händer säger sig Ling vara beredd att bistå med detta. Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin delar mycket av oron, och menar att medvetenheten måste öka kring hur intressen som vill svenska medborgare illa kan nyttja data som delas.

Experter som SVT talat med hävdar att datan kan använda för att förstå vad unga får för information och hur de beter sig, vilket kan användas för att styra informationsflöden. Samtidigt tror de att gemene man inte är särskilt intressant ur en underrättelsesynpunkt för den kinesiska staten.

Använder du eller dina barn Tiktok? Hur oroad är du att utländska intressen kan få tillgång till din data, eller censurera innehåll bakom kulisserna?