Nvidia har under många år tillämpat lösningen SLI för hantering av parkopplade grafikkort. Rendering av grafik över flera grafikkort har då använt en teknik vid namn Alternate Frame Rendering (AFR), där ett grafikkort renderar jämna bildrutor och ett annat udda bildrutor. Detta har kompletterats av Split Frame Rendering (SFR) där grafikkorten renderar varsin halva av bilden.

Nvidia_SLI_AFR.jpg

Alternate Frame Rendering (AFR).

Nvidia_SLI_SFR.jpg

Split Frame Rendering (SFR).

TileRendering.jpg

Checkered Frame Rendering (CFR).

SLI och parkopplade grafikkort har dock tonats ned av både utvecklare och grafikkortstillverkare på senare år. Fokus har flyttats från företagens drivrutiner till att istället stödas i utvecklargränssnitt som DirectX och Vulkan i form av multi-GPU. Nvidia verkar dock inte ha gett upp drömmen om utökad prestanda via parkoppling då företaget arbetar på en nygammal teknik – Checkered Frame Rendering (CFR).

Med CFR delas bilder upp i ett nät av små rutor, vilka sedan fördelas över till flera grafikkort. Fördelen med tekniken är att grafikkorten bättre kan samarbeta runt renderingen av de små rutorna, vilket leder till mer effektivt utnyttjande av beräkningsresurserna. Detta ska också ge färre små mikropauser, så kallad micro-stutter.

En användare på forumet 3DCenter.org har upptäckt att stöd för CFR redan finns implementerat i Nvidias senaste drivrutiner. Funktionen är endast tillgänglig för grafikkort med Turing-arkitekturen och kräver att grafikkortet är utrustat med NVLink. Funktionen förefaller dock inte vara aktiv, och utvecklare kan därmed ännu inte experimentera med den.

Att CFR finns på plats pekar ändå på att parkopplade grafikkort åter kan komma att bli ett inslag från Nvidia inom en snar framtid.

Mer om Nvidias drivrutiner: