Trots att en överenskommelse mellan Kina och USA varit på tapeten flera gånger fortskrider handelskriget i rasande takt. USA och flera andra västerländska länder har förbjudit Huawei från att bygga 5G-infrastruktur, samtidigt som bolaget inte får tillgång till Android. Kina å sin sida sätter upp tullar och stöter ut utländska aktörer från marknaden genom att premiera inhemska företag.

Sistnämnda är del i en långtgående strategi som den kinesiska staten har, att göra landet mer självständigt när det kommer till teknik och teknologi. Tjänster som Facebook och Google har länge varit förbjudna till förmån för alternativ som Weibo, och landet har gått mot att även förbjuda utländsk hårdvara i större utsträckning. Nu utdelas ett nytt dekret, där landets myndigheter ska byta ut all utländsk hårdvara senast 2022.

Detta innefattar kiselkretsar för bland annat primärminnen, grafikkort och processorer, men även mjukvara såsom det amerikanska operativsystemet Windows. Rent konkret räcker det alltså inte med att byta ut märket på myndigheternas datorer, varenda komponent inuti ska även vara kinestillverkad.

ddr3.jpg

Förberedelserna inför skiftet har pågått i flera år, där Changxin Memory Technology investerat omkring 207 miljarder kronor i tillverkning av inhemska primärminnen. Kretsarna bygger på teknik från tyska Qimonda, som gick i konkurs 2011. För designen och tillverkningen av kretsarna är Changxin dock fortfarande beroende av amerikanska verktyg.

Kretsarna slåss mot konkurrenter med modernare tillverkningsteknik, men statliga direktiv gör att de kinesiska produkterna premieras och kan gå runt ekonomiskt. På processorfronten inledde AMD ett samarbete med kinesiska aktörer 2017, där delar av Zen-arkitekturen delades med samriskföretagen HMC och Hygon.

HMC ägs av AMD och hanterar tillverkningen av Hugon Dhyana-processorer som enbart får säljas i Kina. Processorerna är mer eller mindre kopior av första generationens Zen-arkitektur från AMD, där enbart kryptomodulen bytts ut. Efter första Zen har AMD dock valt att lägga ned samarbetet.

zhaoxin_chips_216.jpg

Delningen av information innebär dock att Hygon har möjligheten att producera egna x86-processorer, samtidigt som aktören VIA ingått ett liknande samarbete med Zhaoxin. Samma typ av utveckling kan ses på flera områden, där riktade åtgärder görs för att minska beroendet på utländska aktörer.

Samtidigt ligger den kinesiska industrin efter vissa andra länder sett till både mjukvara och hårdvara, bland annat för maskininlärning och AI-beräkningar. Även om skiftet kan gynna den inhemska industrin och göra landet mindre beroende av omvärlden, kan det alltså bli svårare att konkurrera om de senaste teknikerna.

Planerna är dock till stora delar fortfarande hemliga, varpå det inte är klart om undantag görs för universitet eller institutioner som bedriver forskning.

Källa: Financial Times (betalvägg) via Techcrunch

Läs mer om inhemsk produktion i Kina: