I juni 2019 gick Riksbanken ut med planer för utveckling av en testplattform för den digitala betalningsformen e-krona. Uppdraget att utveckla plattformen gick ut till upphandling och nu meddelar Riksbanken att uppdraget tilldelats konsultbolaget Accenture. Målet är att bygga en plattform som låter användaren betala digitalt med både betalkort och mobila enheter som telefoner och klockor.

Beslutet om att beställa en testplattform för e-krona följer de senaste årens rapporter om att användning av kontanta betalmedel sjunker kraftigt i Sverige. En rapport från Computer Sweden från den 7 november visar att blott 13 procent av tillfrågade svenskar hade använt kontanter vid sitt senaste köp, ned från strax under 40 procent år 2010. Detta är en rekordstor minskning bland EU-länderna.

Sverige_kontanter.jpg

Den låga användningen av kontanter har lett till att betaltjänsteombud och andra företag får svårt att komma åt kontanter, något som gjort ekonomiskt stöd från staten nödvändig. Riksbanken har också tidigare lyft fram att en digital krona gör Sverige bättre rustade för krissituationer, där bristen på kontanter kan bli ett problem.

Det handlar endast om en testpilot då beslut om införande saknas på politisk nivå. Riksbanken har lämnat in en formell begäran till riksdagen om att fatta ett beslut i frågan om ett införande av e-krona, men ett sådant beslut har ännu inte fattats. Avtalet runt testplattformen löper fram till 31 december 2021, men kan förlängas med ytterligare sju år om Riksbanken beslutar sig för att utveckla e-kronan vidare.

Använder du kontanter ofta eller har betalkortet och Swish helt tagit över?