Under veckan gick flera stora teknikjättar ut med att de går samman för att skapa en gemensam standard för smarta hemmet, som växer explosionsartat men i dagsläget är fragmenterat. I kölvattnet av detta går nu Z-Wave Alliance ut med att de öppnar standarden.

Z-Wave är en standard för trådlös kommunikation och fjärrstyrning av smarta hemmet-produkter. Strömbrytare, sensorer och andra produkttyper ansluter till en central kontrollhubb där administratören konfigurerar systemet. Den trådlösa kommunikationen följer strikta regelverk, men då olika regioner använder olika frekvensband för kommunikation fungerar Z-Wave-produkter för Europa inte med amerikanska produkter, och vice versa.

Standarden Z-Wave profileras ofta som öppen, men det har endast funnits en tillverkare som gjort kretsar med stöd för standarden – Silicon Labs. I dagsläget saknas därför konkurrens, vilket gör det svårt för tillverkare av produkter för smarta hemmet att pressa priserna på sin Z-Wave-utrustning.

Nu öppnar Silicon Labs upp för andra aktörer att börja ta fram kompatibla kretsuppsättningar. Syftet med förändringen är att få större spridning av standarden med ökade marknadsandelar, något som Silicon Labs tror skulle gynna bolagets försäljning på sikt.

Till The Verge berättar Silicon Labs att de också stött på patrull med att vara ensam leverantör av kretsar för Z-Wave. Detta då många aktörer av säkerhetsskäl inte investerar tekniker och ekosystem med en ensam leverantör, vilket skulle orsaka problem för kunden om något skulle hända med Silicon Labs verksamhet.

Det här är endast ett första steg i att helt öppna upp Z-Wave. Inom de kommande månaderna ska Z-Wave Alliance knoppas av från Silicon Labs för att bli en helt fristående organisation som utvecklar och upprätthåller standarden. Fler detaljer om detta utlovas längre fram i tiden.

Enligt Silicon Labs öppnas Z-Wave inte upp som en reaktion på samarbetet mellan Apple, Amazon, Google och Zigbee. Tillkännagivandet fick dock företaget att gå ut med nyheten tidigare än väntat. Tanken från början var att gå ut med att Z-Wave blir öppet under CES 2020, rapporterar Tech Hive.

Amazon, Google och Apple går ihop om standard för smarta hemmet