Mer avancerade tillverkningstekniker som möjliggör för fler transistorer i kretsar är en vital komponent i att driva utvecklingen i elektronikvärlden framåt. Det är därför efterlängtat när kontraktstillverkare som TSMC och Samsung släpper nya tekniker, där 7 nanometer är den mest avancerade idag.

I början av året går TSMC in i storskalig produktion av 5 nanometer, där närmare en dubblering av transistortäthet är att vänta. Efterfrågan på 7 nanometer blev större än väntat och 5 nanometer spås också bli populär, inte minst då både Apple och AMD ska använda tekniken för sina framtida kretsar.

Nu rapporterar Expreview att TSMC för att möta efterfrågan storinvesterar i de båda tillverkningsteknikerna. Totalt ska TSMC:s kapitalinvesteringar för år 2020 ligga på 14–15 miljarder dollar, vilket är en ökning med ungefär 4 miljarder ställt mot bolagets investeringar år 2019.

Av anslaget ska 1,5 miljarder gå till att bygga ut kapaciteten för 7 nanometer, med vilken TSMC under hösten 2019 tvingades utöka leveranstiderna från två till sex månader, till följd av hög efterfrågan. Resterande 2,5 miljarder ska gå till att redan på förhand bygga ut kapaciteten för bolagets 5-nanometersteknik.

Apple tros bli först ut med att dra nytta av TSMC:s 5-nanometersteknik. Detta med systemkretsen Apple A14 som ska leta sig in i årets nya uppställning Iphone-modeller i september. AMD börjar använda tekniken först år 2021 tillsammans med den framtida arkitekturen Zen 4.

Mer om TSMC:s 5-nanometersteknik: