När det gäller val av material för kylning av datorkomponenter finns det många etablerade sanningar som entusiaster accepterar, utan att kanske veta exakt varför det är så. Att värmeledningsrör är mer effektiva än rena metallbaserade material är en sådan etablerad sanning.

Värmeledning1.jpg
Värmeledning2.jpg

Youtube-kanalen The Action Lab förklarar anledningen till detta i en video som både uppvisar praktiska demonstrationer av effektiviteten såväl som förklaringar av hur fördelningen av värme går till. Den praktiska demonstrationen består av att de båda rören placeras under ett material som visar svart färg när det kyls ned.

En iskub placeras sedan på vardera rörs ände. Iskuben på värmeledningsröret börjar nästan omedelbart smälta, och det värmeindikerande materialet blir omedelbart svart. Med kopparröret förflyttas värmen långsamt från det värmeindikerande materialet, och likaså dröjer det länge innan iskuben börjar smälta.

Effektiviteten hos värmeledningsröret demonstreras vidare genom att blott värmen som alstras från en människas händer är nog för att snabbt smälta djupa fåror i iskuben. Anledningen till detta förklaras sedan på det fysiska planet, vilket illustreras genom att värmeledningsröret sågas upp för att visa hur det är uppbyggt på insidan.

Värmeledningsröret är uppbyggt med en ihålighet som rymmer små mängder vatten som befinner sig i vakuum när röret tillslutits. I svalt tillstånd är trycket på rörets insida lågt, men när ena sidan av röret värms upp förångas vattnet och trycket ökar. Det ökade trycket förflyttar vattenångan till rörets andra ände där den lägre temperaturen får vattnet att kondenseras.

Denna överföring av temperatur, kondensering och tryck är ständigt pågående, vilket är anledningen till att värmeledningsrör överträffar motsvarigheter som endast består av metaller.

Hade du redan koll på att det ligger till så här eller var videon en intressant nyhet? Diskutera i kommentarerna!