Det är sedan länge tufft för prylkedjan Teknikmagasinet. Sedan juni 2019 ligger företaget i en andra rekonstruktion på kort tid, vilken bland annat inneburit färskt kapital och flera nysatsningar.

Under 2019 har Teknikmagasinet genomfört en nysatsning och på kort tid blivit Nordens största mobilreparatör. Butikshandeln har dock drabbats av en fortsatt sjunkande omsättning och stigande hyror - samtidigt som en försvagad svensk krona har fördyrat varuinköpen från utlandet - så trots utomordentliga insatser från en ny bolagsledning så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet.

Det räcker dock inte. Under onsdagen lämnade företaget in en begäran om konkurs till Solna tingsrätt, vilket därmed avbryter den pågående rekonstruktionen. Bolaget berättar i ett pressmeddelande (via Dagens Handel, Dagens Industri) att nysatsningar och effektiviseringar inte räckt för att möta bland annat sjunkande omsättning.

Teknikmagasinet gick in i en första rekonstruktion redan 2017. Den resulterade i att Peter Gyllenhammar via företaget Peter Gyllenhammar AB gick in som ägare. En andra rekonstruktion inleddes i juni 2019, samtidigt som verksamheten fokuserades om mot bland annat reparationer av mobiltelefoner.

Vad som händer med de totalt cirka 130 butikerna i Sverige, Norge och Finland är än så länge oklart. Enligt Teknikmagasinet själva har aktörer med insyn i detaljhandeln visat intresse för bolaget, vilket kan innebära att i alla fall delar av rörelsen överlåts i samband med konkursen.