Under våren 2019 publicerade EU riktlinjer för hur artificiell intelligens bör hanteras i medlemsländerna, detta för att möta oron för hur tekniken kan utnyttjas. Regleringen av artificiell intelligens expanderas snart till att även täcka in bruk av tekniken tillsammans med ansiktsigenkänning. Det överväger EU-kommissionen att förbjuda under en övergångsperiod till dess att den hunnit utvärderas.

Google_SundarPichai.jpeg

Sundar Pichai, VD för Google och moderbolaget Alphabet, diskuterar reglering av artificiell intelligens och ansiktsigenkänning.

Då artificiell intelligens och ansiktsigenkänning tillhör de stora tekniktrenderna skulle de stora teknikbolagen i allra högsta grad påverkas om ett sådant förbud införs. Google är ett av de ledande bolagen inom utveckling av artificiell intelligens, men trots detta ställer sig företagets VD Sundar Pichai bakom reglering av tekniken.

No question in my mind that artificial intelligence needs to be regulated. It is too important not to. The only question is how to approach it. Companies shouldn't be able to just build promising new technology and let market forces decide how it will be used. It is equally incumbent on us to make sure that technology is harnessed for good and available to everyone.

I en intervju med Financial Times (betalvägg) välkomnar Sundar Pichai det arbete som utförs med lagstiftning om AI i både USA och Europa, och att en global standard behövs för att en reglering ska fungera i praktiken. Han menar vidare att det inte ska vara upp till teknikföretag och marknadskrafter att styra hur tekniken används, och att AI behöver regleras så att den är rättvist tillgänglig för alla.

Intervjun avslutas med att Sundar Pichai ställer sig bakom EU:s reglering av både AI och ansiktsigenkänning, vilket han menar kan användas för illasinnade ändamål tillsammans med syntetiska representationer av personer (eng. deepfake). Ett företag som inte ställer sig bakom de nuvarande förslagen till reglering är Microsoft, rapporterar Japan Times.

Microsoft_BradSmith_SatyaNadella.jpg

Microsofts juridiska chef Brad Smith (t.v) med företagets VD Satya Nadella (t.h).

Microsofts juridiska chef Brad Smith menar att de rådande förslagen för reglering är alldeles för trubbiga, och att de riskerar att bromsa de framsteg som tekniken kan tillföra goda ändamål. Användningen av ansiktsigenkänning nämns specifikt som ett område som i kombination med AI kan användas för att exempelvis låta ideella organisationer hitta försvunna barn.

I’m really reluctant to say let’s stop people from using technology in a way that will reunite families when it can help them do it. The second thing I would say is you don’t ban it if you actually believe there is a reasonable alternative that will enable us to, say, address this problem with a scalpel instead of a meat cleaver. There is only one way at the end of the day to make technology better and that is to use it

EU-kommissionens förslag om att helt förbjuda kombinationen AI och ansiktsigenkänning över en femårsperiod liknas vid att hantera frågan med en köttyxa istället för en skalpell. Brad Smith menar att regleringen borde utformas efter tillämpningen, och att reglering kan förbjuda tillämpningar som exempelvis massövervakning, men tillåtas i mindre etiskt känsliga fall.

EU-kommissionen arbetar för närvarande på en övergripande reglering av artificiell intelligens, i vilket förslaget om ett femårigt förbud mot ansiktsigenkänning ingår. Denna övergripande reglering väntas presenteras under februari månad.

Läs mer om EU:s reglering av artificiell intelligens: