EU-kommissionen arbetar för närvarande på en större översyn av reglering inom en rad olika frågor relaterade till teknik. Under de gångna veckorna har planer för reglering av allt från massövervakning till ansiktsigenkänning och laddarstandarder uppdagats. Ett dokument som Reuters tagit del av visar att kommissionen även planerar en övergripande översyn av konkurrenslagar i EU.

Den planerade strategin har syftet att stärka medlemsländernas förmåga att konkurrera med utländska företag. Mer specifikt ger strategin europeiska länder och företag bättre verktyg för att motverka konkurrens från utländska företag, som utnyttjar den öppna europeiska marknaden med subventioner som europeiska företag har svårt att matcha.

Our vision is not about shielding uncompetitive industries or encouraging protectionist policies ... At the same time, the EU cannot be complacent about third countries or companies undermining fair competition in the single market on global markets. This strategy sets the contours of a new and assertive industrial policy what will enable the EU to remain a global economic power

Strategin har utarbetats på önskemål från europeiska företag som menar att utländska aktörer kan utnyttja fördelarna med den öppna marknaden, utan att konkurrera på lika villkor med EU-baserade företag. De områden som behandlas i strategin täcker in ett flertal områden, där delad data för tillämpningar som artificiell intelligens och blockkedjor ingår.

Utöver att europeiska företag uppmanas att dela data för att främja innovation inom dessa områden varnas även utländska aktörer för att inte isolera åtkomst till data för aktuella tjänster på den egna marknaden. En annan del som behandlas i den övergripande strategin är det paneuropeiska projektet IPCEI som främjar forskning och innovation inom batteriteknik i EU.

IPCEI-projektet backas av sju medlemsländer, däribland Sverige, och 17 europeiska företag. Med finansiering på totalt 3,2 miljarder euro ämnar projektet att leda till framsteg inom bland annat vätebaserade drivmedel, reducerade nivåer av koldioxid i fordonsindustrin och effektiverad batteriteknik inom mikroelektronik.

Den övergripande strategin för att stärka konkurrenskraften inom EU väntas avtäckas under mars månad 2020.

Läs mer om EU:s pågående förslag: