Efter många år av trångmål och tuff ekonomi har AMD med besked vänt trenden. När bolaget presenterar finansrapporten för fjärde kvartalet 2019 visar AMD på kraftigt stärkta siffror och marginal mot samma period föregående år, samtidigt som de spår ännu bättre tider under 2020.

AMD:s kvartalsrapport Q4 2019

Q4 2019

Q4 2018

Q3 2019

Intäkter

$2 127 miljoner

$1 419 miljoner

$1 801 miljoner

Rörelsevinst

$384 miljoner

$28 miljoner

$184 miljoner

Nettovinst

$170 miljoner

$38 miljoner

$120 miljoner

Bruttomarginal

45%

38%

43%

Under fjärde kvartalet 2019 landade AMD:s intäkter på 2,13 miljarder USD, upp hela 50 procent från 1,42 miljarder. Det här resulterade i en nettovinst på 170 miljoner, upp från 38 miljoner året innan. Bruttomarginalen för kvartalet landade på 45 procent, den högsta någonsin för AMD.

Nedbrutet i de olika avdelningarna står Computing and Graphics, som innefattar processorer och grafikkort, för merparten av ökningen. Intäkterna här är 1,66 miljarder, 30 procent högre än 1,28 miljarder för fjärde kvartalet 2018. Rörelseresultatet är en dubblering mot året innan – från 179 till 360 miljoner USD.

Uppgången tillskrivs ökad försäljning inom både processorer och grafikkort. Under fjolåret lanserade AMD arkitekturen Zen 2 och Ryzen 3000-serien tillsammans med Radeon RX 5000-serien, vilka båda mottagits väl av marknaden. En annan del som påverkat är försäljningen av processorer för bärbara datorer i familjen Renoir och Ryzen 4000-serien.

Sett till kategorin Enterprise, Embedded and Semi-Custom där skräddarsydda kretsar för spelkonsoler och serverprocessorer ingår är resultatet något bättre, men under förväntningarna. Intäkterna landade på 465 miljoner, upp från 433 miljoner året innan. Rörelsevinsten är 45 miljoner, upp från en förlust på 6 miljoner fjärde kvartalet 2018.

Att det gick sämre än väntat tillskrivs att försäljningen av kretsar till nuvarande generationens spelkonsoler sjunkit avsevärt mer än AMD räknat med. Tappet vägs upp av att AMD börjat få fart på försäljningen av serverprocessorer i familjen Epyc, som också har mycket högre marginaler än skräddarsydda kretsar för spelkonsoler.

För första kvartalet 2020 räknar AMD med intäkter på 1,8 miljarder, plus-minus 50 miljoner, vilket skulle vara upp 42 procent från samma period 2019. Samtidigt räknar AMD med att bruttomarginalen fortsätter klättra och landar på 46 procent under kvartalet.

Vinst år 2019

2019

2018

2017

Intäkter

$6,73 miljarder

$6,48 miljarder

$5,25 miljarder

Rörelsevinst

$631 miljoner

$451 miljoner

$127 miljoner

Nettovinst

$341 miljoner

$337 miljoner

-$33 miljoner

Bruttomarginal

43%

38%

34%

Trots en rad lyckade produktlanseringar 2019 ökade intäkterna för helåret med endast 4 procent. Detta beror på resultaten från Enterprise, Embedded and Semi-Custom medan försäljningen ökade för Computing and Graphics. Nettovinsten för året landade på 341 miljoner, marginellt upp från år 2018.

När AMD blickar framåt räknar bolaget med 28–30 procent i ökade intäkter med en bruttomarginal på 45 procent över hela verksamheten. Att marginalen för helåret inte fortsätter att stiga utan ligger kvar på en jämn nivå beror på flera faktorer, där bolagets olika produkter har vitt skilda marginaler.

AMD väntas fortsätta växa inom Computing and Graphics och detsamma gäller Enterprise, Embedded and Semi-Custom. I den senare ingår spelkonsoler, där både Sony och Microsoft släpper en ny generation under året. Dessa kretsar har lägre marginaler än snittet 45 procent, vilket AMD motiverar med att de anses leverera ett garanterat pengaflöde.

Samtidigt spår AMD ökad försäljning av serverprocessorerna Epyc, som ingår i samma avdelning. Dessa produkter har högre marginaler än skräddarsydda kretsar för spelkonsoler, men även högre än AMD:s ordinarie processorer och grafikkort för konsumenter och företag.

AMD-Debt.png
AMD-cash.png

Under året har AMD också betat av stora delar av sina skulder, som nu ligger på 563 miljoner att jämföra med 1 087 miljoner kvartalet innan. Det här talar för att AMD mycket väl kan bli skuldfritt under år 2020. Med 1 503 miljoner i kassan har AMD också mer pengar än de haft sedan tredje kvartalet 2006.

Kvartalsrapporter år 2019 från AMD: