Sedan våren 2019 har kinesiska mobil- och telekomjätten Huawei varit ifrågasatta och granskade på grund av påstått täta band med kinesiska staten. Ifrågasättandet tog sin början i USA där en blockad upprättades för både konsumentprodukter som mobiltelefoner och nätverksteknik för 5G-utbyggnad. Blockader eller utredningar följde sedan i ett flertal länder, däribland Sverige.

I en rapport från Tysklands utrikesdepartement förstärks ifrågasättandet av Huawei ytterligare, rapporterar Reuters. Rapporten som avtäcks av tyska tidningen Handelsblatt konstaterar att myndigheten tagit emot konkreta bevis från USA:s underrättelsetjänst som visar på ett tätt samarbete mellan Huawei och kinesiska staten.

At the end of 2019, intelligence was passed to us by the U.S., according to which Huawei is proven to have been cooperating with China’s security authorities. Chinese companies cannot be considered trustworthy enough to meet the security standards needed to build 5G networks

Enligt rapporten är bevisen en "smoking gun", det vill säga att de är starka nog för att utbyggnad av 5G-nätverk med kinesiska samarbetspartner är olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Trots att rapporten anger samarbete med kinesiska företag i allmänhet som en säkerhetsbrist får Huawei anses vara det huvudsakliga målet, då bolaget är en av världens största leverantörer av nätverksteknik.

Huaweis teknik utgör en stor del av 4G/LTE-nätverk internationellt och är en nyckelspelare i majoriteten av de 5G-nätverk som upprättats. Efter anklagelserna om spionage inleddes har ett flertal länder inlett utredningar om huruvida Huaweis nätverksteknik ska förbjudas helt för 5G-utbyggnad. Telenor i Norge har valt att tillåta Huawei-teknik utanför kärnnätet, något även Storbritannien nyligen också valt att göra.

The Handelsblatt article repeats old, unfounded allegations without providing any concrete evidence whatsoever. Huawei Technologies has never, and will never, do anything to compromise the security of networks and data of its customers

Huaweis representanter svarar på rapporten med att den repeterar gamla ogrundade anklagelser, och att bolaget inte skulle ägna sig åt aktiviteter som riskerar säkerheten i deras teknik och de nätverk som upprättas med den.

I Sverige ledde en utredning om säkerhetsfrågan till en lagändring om säkerheten för elektronisk kommunikation (LEK), som trädde i kraft 1 januari 2020. I denna lag ingår kommunikation över mobila nätverk och telekomoperatörer som ska bygga ut nya nätverk måste beakta säkerhetsfrågan gällande leverantörer av nätverksteknik. Den reviderade lagen pekar dock inte ut specifika länder som olämpliga för samarbete.

I samma veva som den tyska rapporten avtäcks presenterar EU-kommissionen riktlinjer för utbyggnaden av 5G i Europa. Riktlinjerna förbjuder inte bruk av teknik från Huawei eller andra kinesiska bolag, men ger medlemsländerna möjlighet att begränsa eller förbjuda aktörer som bedöms vara högrisk ur säkerhetsperspektiv.

Läs mer om säkerhetskontroversen runt Huawei: