SweClockers statusuppdatering om svenska telekomoperatörers planer för utrullning av 5G-nät tog sin början igår med Tele2, och idag kommer turen till partnern Telenor. De båda bolagen bygger gemensamt nät för 4G/LTE i bolaget Net4Mobility och påverkas därmed båda av den försenade 5G-auktionen.

Andres Suazo Telenors Nätexpert.jpg

Andres Suazo, nätexpert och talesperson inom nätfrågor hos Telenor.

SweClockers har pratat med Andres Suazo, nätexpert hos Telenor i Sverige. Precis som i fallet med Tele2 blir svaret på 5G-planerna att de helt och hållet beror på när 5G-auktionen äger rum, och vilka frekvensband och spektrumutrymme som där tilldelas operatörerna. Fram till dess kan bolaget förbereda sig så bra det går med pilotprojekt och andra förberedande projekt.

Att auktionen av frekvensutrymme försenas bottnar i lagändringen gällande elektronisk kommunikation (LEK), vilken trädde i kraft 1 januari 2020. I denna anges riktlinjer för de säkerhetsmässiga parametrar svenska operatörer ska ta i beaktande vid utbyggnad av mobila nätverk. Även om lagen trätt i kraft pågår diskussioner mellan operatörerna och Post- och telestyrelsen (PTS) om hur denna ska tolkas i praktiken.

Frågan om vilka leverantörer vi samarbetar med hänger både på samtalen vi för med PTS och auktionsfrågan. Resultatet av samtalen med PTS formar säkerhetsfrågan, men valet av leverantör formas också av tilldelningen av 5G-frekvenser då detta styr valet av nätverkshårdvara

Det är först när samtalen landat i konkreta resultat som PTS kan påbörja arbetet med att utlysa en ny spektrumauktion för 5G, en process som typiskt varar i ett halvår. Det innebär i praktiken att en ny auktion kan hållas i början av hösten 2020 som tidigast, men dröjer sannolikt senare än så.

Diskussionen om hur LEK ska tolkas ligger också till grund för vilka leverantörer av nätverksutrustning Telenor nyttjar i 5G-utbyggnaden. Beslut om huruvida nätverksteknik från Huawei ska tillåtas i Telenors nät inväntar därmed också resultatet av denna diskussion.

På frågan om Telenor kan, och vill, använda befintligt frekvensutrymme för 5G i väntan dedikerat frekvensutrymme svarar Andres att det går, men är inte önskvärt. Bandbredd och spektrumutrymme i dessa frekvensband är så begränsat att det skulle ge 5G-nätverk som är marginellt bättre än 4G-motsvarigheten, och Telenor är inte intresserade av att lansera ett undermåligt 5G-nätverk.

Vi preppar så gott det går, men det blir mindre sannolikt för var dag som går. Det skulle bli väldigt kostsamt att sjösätta 5G-nätverk på frekvenser vi inte vet att vi kan använda. Det måste också finnas en efterfrågan

I en diskussion om tilldelning av spektrumutrymme i de högre frekvensbanden ställer SweClockers frågan om hur Telenor ser på begränsning av datamängder, då bandbredden i 5G-nät ökar markant ställt mot 4G. Telenor menar att frågan hänger på hur tjänsterna utformas, vilket i sig hänger på de frekvensband och utrymme som tilldelas i auktionen.

Ur rent spekulativ synvinkel pekar Andres på ett pilotprojekt för mobilt 5G-bredband som testkörts i Norge. Deltagarna i pilotprojektet konsumerade i regel runt 200 GB data eller mer, och sådana nivåer är att vänta med 5G-nätverkens högre bandbredd. En reviderad modell för datamängder och 5G är därför inte osannolik, men det är för tidigt att uttala sig om konkret.

Vi är öppna och flexibla gällande frågan om datamängder och 5G. Vårt pilotprojekt i Norge visade att folk i regel konsumerade runt 200 GB data, vilket nästan är på nivå med vanligt bredband. En förändring gällande datamängder lär ske, men exakt hur det kommer se ut är för tidigt att säga

Gällande målsättningen i 5G Action Plan om att minst en stad ska vara 5G-redo under år 2020 säger Andres att det inte är omöjligt, men blir mindre och mindre sannolikt för var dag som går. Det är möjligt att bygga upp ett 5G-nätverk redan nu för att vara redo i tid, men det kommer med dyra investeringar som kan vara bortkastade om auktionen landar i andra frekvensband än operatören satsar på.

SweClockers tackar Andres Suazo för att han ställde upp på att svara på frågorna.

Läs mer om 5G i Sverige: