SweClockers rundringning om planer för utbyggnad av 5G-nätverk under 2020 har sedan tidigare stämt av med Tele2 och Telenor. Näst på tur är Telia Sverige, som är den av de fyra stora svenska operatörerna som kommit längst med 5G-relaterade pilotprojekt.

Dessa pilotprojekt innefattar bland annat ett kommersiellt 5G-nät som upprättats i Stockholm och Tallinn. Pilotprojektet har kompletterats av ett partnerprogram, där Volvo Construction Equipment är en av medlemmarna som använder Telias 5G-teknik för fjärrstyrning av maskiner.

StaffanÅkesson_Telia_pressbild.jpeg

Staffan Åkesson, teknisk chef (CTO) för Telia Sverige.

SweClockers har pratat med Staffan Åkesson, teknisk chef (CTO) hos Telia Sverige, om hur företaget ser på utrullningen av 5G i Sverige under 2020, lärdomar från pilotprojekten och förhållandet mellan 4G och 5G i denna utbyggnad.

Telia är redo för 5G. Vi har sedan 2018 bedrivit ett partnerprogram för att testa möjligheterna med 5G i nära samarbete med bland annat Volvo CE, Södra, Sandvik, Boliden och flera universitet. Att auktionen är försenad drabbar våra kunder och försämrar Sveriges konkurrenskraft. Vi hoppas att kunna lansera 5G under 2020 men vi behöver så snart som möjligt få ett datum satt för auktionen för att få tydlighet och undvika att frågan drar ut ytterligare på tiden.

Likt övriga operatörer konstaterar Telia att planerna för utbyggnad av 5G hänger helt och hållet på den försenade auktionen av frekvensutrymme. Enligt Staffan Åkesson går det inte att uppskatta hur länge det dröjer till en auktion kan ske då Post- och telestyrelsen (PTS) ännu inte kommunicerat en konkret tidsplan för auktionen.

Frågan hänger framför allt på spektrumutrymme, när det väl tilldelats är vi och vårt nät redo. I samtal med PTS finns det för närvarande ingen klar tidsplan för auktionsprocessen. Så det är svårt att säga hur tidsplanen för 5G-auktionen kan se ut utan klara besked från PTS

Vid frågan om de stora lärdomarna från pilotprojekten nämner Staffan Åkesson att de har agerat grogrund för de möjligheter som 5G erbjuder. Högre bandbredd och låg latens är de egenskaper som får mest uppmärksamhet med 5G, men de stora förtjänsterna kommer i form av de nya typerna av tjänster och funktioner som inte är möjligt med 4G/LTE.

Våra pilotprojekt har visat på vilka möjligheter som finns med 5G, att ge en försmak av vad tekniken kan tillföra. Det är fantasin som sätter gränser för vad vi kan åstadkomma med tekniken och vilka typer av nyskapande tjänster som möjliggörs. Det är alla dessa nya möjligheter som är det stora med 5G, inte bara högre bandbredd och lägre latens.

På frågan om det är möjligt, eller önskvärt, att använda frekvensutrymme som idag används för 4G svarar Staffan att den ena inte införs på bekostnad av den andre. Både 4G och 5G byggs ut i en gemensam infrastruktur, och utbyggnaden av 4G kommer fortsätta i de delar av landet som idag saknar tillgång till snabb mobil uppkoppling.

Det är tillåtet att använda befintliga frekvenser för 5G, men det är viktigt att poängtera att 5G inte ersätter 4G utan de kompletterar varandra. Det finns därför ett fortsatt behov av att både driva och utveckla 4G-nätet för att kunna möta kundernas ständigt ökade behov av mer kapacitet och uppkoppling överallt.

De låga frekvensbanden använder vi därför i nuläget till att förbättra kapaciteten i befintligt 4G-nät och under de kommande åren bygga ut mer än 100 nya 4G-siter i områden på landsbygden som idag helt saknar täckning. I framtiden kommer dessa frekvenser även användas för 5G.

På frågan om Telia har planer på att upprätta kommersiella 5G-nät likt konkurrenten Tre innan 5G-licenserna tilldelats konstaterar Staffan Åkesson att det inte är aktuellt. Företaget har utfört de tester som behövs för att vara redo för en satsning på 5G-tjänster, men att ett nät utan licensierat frekvensutrymme inte är intressant.

Vi har ett så bra 4G-nät idag att vi inte har något behov av att starta ett 5G-nät bara för sakens skull. Utan tillgång till nytt spektrumutrymme för ändamålet finns det inget behov av 5G. För oss är satsningen på 5G kopplat till det nya spektrumutrymmet

I tidigare delar av artikelserien har SweClockers medlemmar ställt frågan om energieffektiviteten i 5G-nätverken ställt mot 4G. På frågan om hur de båda generationerna förhåller sig till varandra på denna punkt menar Staffan Åkesson att skillnaden är liten då Telia planerar att bygga ut 5G i samma infrastruktur som används för 4G.

Vi planerar att bygga ut 5G på vårt existerande nätverk av master och siter. Men detta moderniseras löpande och över tid kommer vi plocka bort teknik relaterad till 2G och 3G, vilket tillsammans med moderniseringen av tekniken i stort gör kombinationen av 4G och 5G minst lika energieffektivt som tidigare.

Detta gäller dock inte utvecklingen av 5G på millimetervågor, men där ligger tilldelningen av frekvenser 2-3 år bort så det är för tidigt att uttala sig om hur den utbyggnaden kommer se ut.

Utöver att 5G i befintligt omfång för frekvensband, så kallad Sub-6 GHz, byggs i samma infrastruktur som 4G moderniseras den gemensamma infrastrukturen löpande. Över tid ämnar Telia att avlägsna hårdvaran för 2G- och 3G-nät, vilket effektiviserar nätet ytterligare. Mängden basstationer som krävs ska vara ungefär detsamma, då 4G-tekniken används i de situationer där den är bäst lämpad.

Frånskilt detta är diskussionen om 5G-nätverk i de höga frekvensbanden, så kallade millimetervågor (mmWave). Enligt Staffan Åkesson ställer detta helt andra krav på antalet basstationer och hur tätt dessa placeras. Då tilldelningen av dessa frekvensband uppskattningsvis ligger 2-3 år in i framtiden är det för tidigt att sia om utbyggnaden av denna typ av nät och den tillhörande energifrågan.

SweClockers tackar Staffan Åkesson för att han ställde upp på att svara på frågorna.

Läs mer om 5G i Sverige: