Ända sedan Huawei flaggades som en säkerhetsbrist av USA och sedermera svartlistades av landets handelsdepartement har den kinesiska telekomjätten varit hårt ansatt internationellt. Flertalet länder undersöker eller har redan genomfört lagändringar för att motverka hot mot nationell säkerhet i form av nätverksutrustning för mobila nätverk.

That's why we have decided we want to set up manufacturing bases in Europe - so that we can truly have 5G for Europe made in Europe.

Under en tillställning i samband med det kinesiska nyåret berättar Huaweis Europachef Abraham Liu att företaget ämnar tillverka nätverksutrustning i Europa, rapporterar AFP (via Gadgets 360). Med tillverkning i Europa hoppas företaget på att lätta misstankarna om statlig inblandning från kinesiska staten gällande Huaweis nätverksutrustning.

Politically motivated suspicion does not address the challenges ahead. We should invest more, in political discussion, to talk about collaboration and common rules

Abraham Liu konstaterar vidare att politisk misstanke inte löser de utmaningar som finns, och att länder istället borde investera i politisk diskussion om internationellt samarbete och gemensamma regler som ska gälla framöver.

Uttalandet kommer blott dagar efter att EU-parlamentet beslutade att medlemsländer har rätt att stänga ute enskilda företag om de bedöms representera allvarliga hot mot säkerheten i 5G-infrastruktur. Direktivet förbjuder dock inte medlemsländer från att bruka ifrågasatta företags teknik.

5G_RAN_core.jpg

RAN-delen ansluter användaren till 5G-nätet medan kärnnätet (Core) definierar de funktioner som finns tillgängliga i de olika nätverken.

Detta kan leda till att medlemsländer väljer att tillämpa Huawei-hårdvara i den delen av 5G-näten som ger användaren åtkomst till nätet (RAN), men inte operatörens kärnnät (Core). Ett flertal länder har redan tillämpat en sådan modell, där Telenor i Norge använder Huawei-teknik i RAN-delen men inte kärnnätet. Samma modell valde Storbritannien nyligen att tillämpa för 5G.

I Sverige trädde den reviderade lagen om elektronisk kommunikation (LEK) i effekt 1 januari 2020. Den pekar inte ut enskilda företag eller nationer, men stipulerar att svenska företag som tillhandahåller nätverk för kommunikation måste ta säkerhetsrisker i beaktande vid utbyggnad av nya nät. I SweClockers samtal med svenska telekomoperatörer framkommer det att säkerhetsfrågan är under utredning i samband med den försenade 5G-auktionen.

Huaweis uttalanden nämner inget om när i tid företaget planerar att sjösätta tillverkning av nätverksutrustning i Europa.

Läs mer om 5G i Sverige: