Talesättet "olyckor kommer sällan ensamma" kan onekligen appliceras på kinesiska Huawei, vars nätverksteknik är starkt ifrågasatt ur säkerhetsaspekt i såväl USA som inom EU. Säkerhetsfrågan gäller om Huaweis nätverksteknik går att lita på efter rapporter om samarbete mellan företaget och den kinesiska staten.

Majoriteten av alla beslut gällande Huaweis utrustning har hittills gällt bruk av denna vid utbyggnad av 5G-nät. EU fattade nyligen beslut som ger medlemsländerna möjlighet att stänga ute 5G-utrustning från företag som anses representera ett hot mot nationell säkerhet. Den stora telekomoperatören Vodafone beslutar nu att helt rensa bort Huawei-utrustning från företagets kärnnät, rapporterar Reuters.

We have now decided as a result of the EU toolbox and the UK government’s decision to take out Huawei from the core. This will take around five years to implement at a cost of approximately 200 million euros

Enligt Vodafones VD Nick Read följer beslutet Storbritanniens tolkning av det nya EU-direktivet för 5G-utbyggnad, vilket anger att medlemsländerna har rätt att utesluta företag vars teknik anses representera ett hot mot nationell säkerhet. Vodafones beslut är ett hårdare sådant ställt mot konkurrenten Telenor, som i Norge stänger ute Huawei från kärnnäten för 5G men släpper in bolagets teknik i den yttre delen av nätverken.

Beslutet gäller att avlägsna Huawei-utrustning från kärnnäten i de 5G-nät som är under utbyggnad, men även befintlig infrastruktur för 3G och 4G. Arbetet beräknas ta fem år att genomföra till en kostnad om 200 miljoner euro, motsvarande cirka 2,1 miljarder kronor.

Läs mer om Huaweis säkerhetsbekymmer: