SweClockers rundringning bland svenska operatörer om planerna för 5G-utbyggnad i Sverige har kommit till den fjärde och sista av de stora operatörerna. Tre, eller Hi3G Access AB som är dess fullständiga namn, grundades år 2000 inför den svenska tilldelningen av licenser för 3G-nätverk.

PerStigenberg_Tre-3.jpg

Per Stigenberg, teknikdirektör hos Tre Sverige.

För att få veta mer om företagets planer runt 5G har SweClockers pratat med Per Stigenberg, teknikdirektör hos Tre Sverige. På frågan om hur planerna för utrullning av 5G i Sverige ser ut och hur de påverkas av den försenade auktionen, svarar han likt konkurrenterna att auktionen är helt avgörande.

Frånsett den lansering vi redan gjort i vårt närområde här i Globen/Enskede så styrs vår utrullningsplan väldigt mycket av när auktionen sker. Det är först när auktionen skett som vi kommer att se en större utrullning. I väntan på det kan det bli aktuellt med en begränsad utvidgning av vårt befintliga 5G-nät.

Med satsningen på 3G byggde Tre eget nät i storstäder och på turistorter medan täckning av landsbygden sköttes i ett gemensamt bolag med Telenor. Med 4G/LTE bygger Tre eget nät över frekvensbanden 800 MHz för glesbygd och 2,6 GHz för prestandanät i tätort.

På frågan om planerna för 5G svarar bolaget att de även denna gång planerar att bygga eget nät, men att planerna för detta avvaktar auktionen. Huruvida bolaget kan nå EU:s 5G Action Plan, som anger att minst en stad ska vara 5G-redo under år 2020, uppges också vara helt beroende på när auktionen sker och vad den landar i.

Vi bygger ett eget 5G-nät. Exakt hur det kommer att byggas avgörs i stor utsträckning av tilldelningen i auktionen.

När diskussionen berör möjligheten att använda befintliga frekvensband från 3G/4G för 5G i väntan på frekvensauktionen svarar Per Stigenberg att det är fullt möjligt, men att det i slutändan handlar om det finns en nytta i det för kunden. Svaret går i linje med vad övriga operatörer meddelat, där bland annat Telenor konstaterar att bolaget inte vill lansera "dåligt" 5G på befintliga frekvenser bara för sakens skull.

Ja det är tillåtet. Det kan vara intressant men samtidigt är det så att det blir en avvägning mellan vilken kundnytta frekvenserna gör i befintligt 4G-nät respektive i ett nytt 5G-nät.

På en tidigare fråga nämner Per Stigenberg Tres lansering av Sveriges första kommersiella 5G-nät, vilket är tillgängligt i Stockholmsområdet Globen/Enskede. Det handlar inte om ett mobilnät utan här används istället befintliga frekvensband för att ge kunder tillgång till trådlöst 5G-bredband. Frekvensbandet som utnyttjas är 2,6 GHz-bandet vilket även används för 4G/LTE.

Det är så klart bekymmersamt att auktionen drar ut på tiden. Eftersom vi vill ligga i framkant av 5G kommer vi under 2020 fortsätta bygga ut 5G i stora delar av Stockholm på de frekvensband vi har tillgång till. Vi kompletterar 2,6 GHz-bandet i takt med att spektrum tillgängliggörs i fler frekvensband, som det nu ser ut blir det i slutet av 2020. En mix av låga och höga frekvenser är nödvändigt för att bygga ett framtidssäkrat 5G-nät som kan användas i hela Sverige

På frågan om de tidiga erfarenheterna från detta 5G-nät svarar Per Stigenberg att nätet fungerat bra, och att kunderna rapporterat god bildkvalitet och låg latens för krävande tillämpningar som strömmande spel via exempelvis Google Stadia. Dessa vinster fås då radiotekniken i 5G, kallad Next Radio (NR), når betydligt bättre bandbredd och latens över samma frekvensband och frekvensutrymme ställt mot 4G/LTE.

Vi är fortfarande i ett tidigt skede med när det gäller användningen av 5G-nätet, men både intresset för 5G och användarreaktionerna är över förväntan. Kunderna uppger bland annat att man kunnat spela Google Stadia i 4K helt utan problem med uppkoppling eller latens. När det gäller driften av 5G-nätet ser vi att det är stabilt och levererar enligt förväntan

SweClockers tackar Per Stigenberg för att han ställde upp på att svara på frågorna.

Läs mer om 5G i Sverige: