I samband med att Huawei stämplades som en säkerhetsrisk av USA förlorade företaget rätten att licensiera åtkomst till Googles tjänster, vilket bland annat inkluderar mjukvarubutiken Play Store för Android. Bolaget är ensamma om att förlora licensen, men i ett led mot att bli mindre beroende av Googles tjänster går nu ett flertal kinesiska telefontillverkare samman i en allians, rapporterar Reuters.

Kina_appstore.jpg

Den gemensamma satsningen går under namnet Global Developer Service Alliance (GDSA) där Huawei, Oppo, Xiaomi och Vivo ingår. Alliansens arbete ska mynna ut i en gemensam grundplåt för mjukvarubutiker, vilket ska göra det möjligt för utvecklare att ladda upp mobilapplikationer till alla butiker som ingår i samarbetet. Detta istället för att paketera mjukvaran specifikt för olika butiker.

Då Googles tjänster är förbjudna i Kina är kinesiska telefonanvändare vana vid att använda telefontillverkarnas egna butiker, men utanför Kina är samtliga företag beroende av Googles mjukvarubutik. Detta har lett till att Huawei blivit tvungna att investera i portning av lokalt kritiska applikationer och tjänster till den egna mjukvarubutiken, vilket i Sverige skett i form av Bank ID-applikationen.

På en tidig version av GDSA:s webbportal anger alliansen att det gemensamma ramverket för mobilmjukvara ska göras tillgänglig i nio regioner, vilka inkluderar Indien, Ryssland, Indonesien och Malaysia. De fyra kinesiska bolagen representerade tillsammans 40,1 procent av de globala telefonleveranserna under fjärde kvartalet 2019.

Enligt källor till Reuters var den ursprungliga planen att lansera GDSA-ramverket i mars månad, men det råder osäkerhet om huruvida lanseringen behöver försenas på grund av coronavirusets utbrott i Kina.

Läs mer: