I SweClockers rundringning med svenska mobiloperatörer om planerna för 5G har det gemensamma beskedet varit att planerna är helt beroende av den försenade auktionen. Nu meddelar Post- och telestyrelsen (PTS) i samtal med SVT att 5G-auktionen går av stapeln den 13 oktober 2020.

Auktionsförfarandet innehåller inget förbud mot att använda teknik från ifrågasatta telekomjätten Huawei, men det innebär inte nödvändigtvis att Huawei är garanterad en plats vid bordet i oktober. Innan spektrumutrymme för 5G kan tilldelas ska nämligen Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (SÄPO) godkänna deltagande operatörer.

Det är en balansgång mellan tydlighet i närtid och att ha möjlighet till effektfulla åtgärder över tid för att garantera säkerheten. Vi tycker att vi hittat den balansen

En del i granskningen av operatörerna är att de ska svara på frågor om planerna för utbyggnad av 5G, och här är det möjligt att operatörerna väljer bort Huawei-teknik för att undvika att stoppas i granskningen. Enligt Anna Beckius, chef för enheten av spektrumanalys hos PTS, anser myndigheten att beslutet slår an en bra balans mellan att få ut 5G inom en vettig tidsram utan att tumma på säkerheten.

Hanteringen av Huawei i utbyggnaden av 5G skiljer sig något i det svenska beslutet jämfört med övriga EU-länder. I Storbritannien valdes en hybridmodell där Huawei och andra ifrågasatta företag tillåts leverera utrustning till mindre känsliga delar av nätverket, men inte det mer säkerhetskritiska kärnnätet.

Svenskt 5G försenas av säkerhetspolitiska skäl

Anna Beckius konstaterar också att auktionen endast avgör när operatörerna får tillgång till licenser och spektrumutrymme, och att det är upp till de individuella operatörerna att bestämma när 5G-näten sjösätts. I SweClockers rundringning meddelar flertalet operatörer att de är redo att sjösätta 5G så snart licensen säkrats och detaljer om tilldelat spektrumutrymme är känt.

Läs mer om 5G-utbyggnaden i Sverige: