I slutet av januari avtäcktes ett dokument som visade att EU-kommissionen övervägde att införa ett förbud mot ansiktsavläsning inom hela EU. Syftet med förbudet var att ge EU och medlemsländerna tid att utvärdera riskerna sådan övervakning medför, samt en gemensam miniminivå för personlig integritet som alla berörda myndigheter skulle rätta sig efter.

I ett nytt utkast från EU-kommissionen har dock planerna på ett gemensamt förbud inom EU skrotats, rapporterar Financial Times (betalvägg). Istället för ett genomgripande förbud uppmanas de olika medlemsländerna att själva besluta om reglering och lagar för ansiktsavläsning. Utkastet föreslår att oberoende grupper inom medlemsländerna fattar beslut baserat på de sammanhang där tekniken föreslås användas.

Enligt en källa med insyn i arbetet med det tidigare utkastet var ett EU-förbud mot ansiktsavläsning populärt bland grupper som värnar om medborgerliga rättigheter, men tungt kritiserat inom säkerhetsbranschen. Debatten ansågs vara så pass polariserad att ett övergripande beslut inte var rätt väg att gå.

Förslaget om förbud mot ansiktsavläsning är ett av många föreslagna eller införda regleringar kopplade till personlig integritet inom EU de senaste åren. Den 24 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, vilken reglerar lagring om personuppgifter. I EU-domstolen övervägs för närvarande ett beslut om förbud mot massövervakning.

Läs mer om EU och reglering: