Tidigare under året har både AMD och Intel levererat sina respektive resultat för det gångna året. AMD rapporterade goda resultat och ett lovande 2020, medan Intels rapport var något mer pessimistisk för framtiden. I Nvidias kvartalsrapport för Q4 2019 och räkenskapsåret 2020 visar företaget en stark avslutning på ett annars svagt år.

Räkenskapsåret 2020

Räkenskapsåret 2019

Kvartal till kvartal

Intäkter

$10 918 miljoner

$11 716 miljoner

-7 %

Bruttomarginal

62 %

61,2 %

+0,8 %

Rörelsevinst

$2 846 miljoner

$3 804 miljoner

-25 %

Nettovinst

$2 796 miljoner

$4 141 miljoner

-32 %

Intäkter per andel

$4,52

$6,63

-32 %

Ur ett positivt perspektiv rapporterar Nvidia att intäkterna för fjärde kvartalet 2019 landade på 3,1 miljarder USD, vilket är en ökning med hela 44 procent från ett svagt kvartal året innan. Resultatet är även starkare än tredje kvartalet vilket annars typiskt är starkare än årets avslutande kvartal. Nettoinkomsten för Q4 2019 var också ovanligt stark med 68 procent bättre resultat än Q4 2018.

De positiva siffrorna reflekteras också i bruttomarginalerna som på 64,9 procent överträffar både Q3 för räkenskapsåret 2020 och Q4 räkenskapsåret 2019. När resultaten bryts ned i Nvidias olika företagssegment tar datacenter ett stort steg framåt. På 968 miljoner USD är det segmentets starkaste resultat hittills, och enligt Nvidia bygger detta till stor del på ökad efterfrågan på AI-relaterad hårdvara.

Q4 2020

Q3 2020

Q4 2019

KtK

ÅtÅ

Gaming

$1 491 miljoner

$1 659 miljoner

$954 miljoner

-10 %

+56 %

Visualisering

$331 miljoner

$324 miljoner

$293 miljoner

+2 %

+13 %

Datacenter

$968 miljoner

$726 miljoner

$679 miljoner

+33 %

+43 %

Automotive

$163 miljoner

$162 miljoner

$163 miljoner

+1 %

0 %

OEM/custom-IP

$152 miljoner

$143 miljoner

$116 miljoner

+6 %

+31 %

* KtK = Kvartal till kvartal, QtQ.
** ÅtÅ = År till år, YoY.

I vanlig ordning är spelsegmentet Gaming starkt för räkenskapsåret 2020, även om intäkterna sjönk något för fjärde kvartalet. Trots ett rejält steg upp ställt mot räkenskapsåret 2019 är intäkterna betydligt lägre än resultatet för 2018, där Q4-intäkterna för Gaming-segmentet landade på 1 739 miljoner USD.

Räkenskapsårets totala intäkter på 10,9 miljarder USD är en minskning från föregående år på 7 procent, vilket gör året till en besvikelse för Nvidia. Resultatet återspeglar sig också i företagets prestanda på aktiemarknaden i samband med att rapporten publiceras. Förklaringarna är flera, där existerande överskott av mining-hårdvara hos återförsäljare fortsätter sänka resultaten.

Räkenskapsåret 2020

Räkenskapsåret 2019

ÅtÅ

Gaming

$5 518 miljoner

$6 246 miljoner

-12 %

Visualisering

$1 212 miljoner

$1 130 miljoner

+7 %

Datacenter

$2 983 miljoner

$2 932 miljoner

+2 %

Automotive

$700 miljoner

$641 miljoner

+9 %

OEM/custom-IP

$505 miljoner

$767 miljoner

+34 %

Resultaten för segmentet automotive, vilket berör hårdvara och AI-system för bilar, stod stilla för Q4 2019 men stod för en av de största ökningarna sett till räkenskapsåret. En ökning på 9 procent innebär ett viktigt steg framåt i Nvidias satsning på att skapa fler starka ekonomiska pelare bortom Gaming och datacenter.

Slutligen sänker Nvidia de förväntade resultaten för Q1 2020 på grund av oron runt COVID-19, eller coronaviruset. Enligt Nvidia representerar den kinesiska marknaden cirka 30 procent av företagets försäljning inom spelsegmentet, och då detta med god marginal är företagets största sänks det förväntade resultatet med 100 miljoner USD.

Källa: Nvidias investerarresultat