Mycket har hänt under det årtionde som passerat. Sedan 2000-talet inleddes har en strid ström händelser påverkat hur konsumenter tar till sig rättighetsskyddat innehåll. Dessa händelser inkluderar allt från Napsters batalj med bandet Metallica i början av 2000-talet till de strömmande tjänsternas intåg med start i Spotify år 2006 och domen mot The Pirate Bay under år 2009.

Sedan fildelningslagen Ipred trädde i kraft i april 2009 har åtal för fildelningsbrott varit en årlig företeelse. Sedan 2010 har cirka tio åtal per år gått till domstol, men enligt en rapport från SVT Nyheter var 2019 det första på nästan tio år att gå helt utan åtal för fildelningsbrott. Uppgifterna kommer från Åklagarmyndigheten.

Statistiken bygger på vad som kallas brottskod 5101, vilket är brottskoden för fildelningsbrott. Uppgifterna från Åklagarmyndigheten anger också att antalet anmälda brott, det vill säga brott som inte gick till åtal, också nådde rekordlåga nivåer på 23 anmälda brott.

Alla svenska illegala filmtjänster oavsett om det är streaming eller fildelning via bittorrent, är anmälda och under utredning. Det kommer förstås nya hela tiden, men alla av storlek är redan anmälda

Fildelningsbrott hanteras av Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet (RIO), men för att åtal ska kunna väckas måste ärendet först anmälas av polisen eller upphovsrättsinnehavare. Enligt Rättighetsalliansen, tidigare Antipiratbyrån, beror frånvaron av åtal på att de stora svenska tjänsterna som tillhandahåller illegalt innehåll redan fällts eller är under utredning.

Att fildelningsbrott inte ledde till åtal under 2019 innebär dock inte att brott inte förekommit. Dels har fildelningen skiftat från att vara baserad på bittorrent-teknik till att strömmas direkt till användaren, och dels har många svenska tjänster flyttat till servrar utanför Sverige, och därmed utom räckhåll för det svenska rättsväsendet.

Att fler tittar på streamade filmer och serier men att färre ser dem illegalt är oerhört glädjande för oss eftersom det i vårt myndighetsuppdrag ingår att driva upphovsrättsfrågor i digitala miljöer. Utöver det kan man också se att det framförallt är i den grupp vi aktivt försökt nå med vår kommunikation, 16-29-åringar där det illegala användandet minskar mest

Enligt en undersökning av Kantar Sifo på beställning av myndigheten Patent- och registreringsverket (PRV) minskar fildelningen mest i åldersgrupperna 16-29 år. Myndighetens senaste undersökning visar att illegal användning ligger på 14 procent, vilket är 7 procentenheter lägre än i 2018 års rapport.

PRV menar också att myndighetens kommunikation, vilket bland annat skett genom reklamfilmer, varit en del av denna minskning.

Läs mer om fildelning: