Under det senaste året har flera butikskedjor hamnat i ekonomiskt trångmål där spelbutikskedjan Gamestop gjorde tätt sällskap med pryl- och elektronikkedjan Teknikmagasinet. Den sistnämnda kedjan räddades från konkurs av handelsgruppen Ambia, vilka även äger Apple-återförsäljaren Digital Inn.

Nu uppdagas orosmoment med såväl miljonskulder hos Digital Inn som misstankar om ekonomisk brottslighet av moderbolagets VD. I samtal med Kronofogden avslöjar Breakit att butikskedjan Digital Inn har två förfallna skatteskulder på sammanlagt 3,45 miljoner kronor. Problemen stannar inte heller vid dessa skulder, då många leverantörer rapporterar uteblivna betalningar från Digital Inn.

Totalt 25 betalningsförelägganden kopplade till Digital Inn finns registrerade hos Kronofogden, vilka bland annat inkluderar förfallna hyresbetalningar. Totalt uppgår dessa skulder till 3 miljoner kronor. De ekonomiska problemen hos Digital Inn är dock bara ett av symptomen på större problem hos moderbolaget Ambia, vilka nyligen köpte upp konkursboet efter Teknikmagasinet.

Teknikmagasinet-affären uppgick till 41 miljoner kronor, och kort efter den slutfördes uppdagades oegentligheter med Ambias VD Marcus Andersson. Han står åtalad för misstänkt ekonomisk brottslighet gällande undanhållna momsbetalningar på 4,5 miljoner kronor. De misstänkta brotten ska ha skett under år 2012 och leder åtalet till fällande dom tilldelas Marcus Andersson näringsförbud.

Det finns dock en ljusglimt för Digital Inn i form av en planerad nyemission från Ambia. Den riktade nyemissionen ska tillföra kapital om 12 miljoner kronor för att förbättra företagets ekonomiska flexibilitet, men det framkommer inte om kapitalet även ska användas för att betala av Digital Inns skulder.

Läs med om butikskedjornas bekymmer: