Att navigera ett datorgränssnitt med ett pekdon och att kunna klippa och klistra innehåll tar de flesta för givet idag, där det sistnämnda även applicerar på mobila enheter med pekskärmar. En gång i tiden var koncepten inte självklara, men under 80-talet introducerades dessa fundament för gränssnittsinteraktion av en ingenjör vid namn Larry Tesler.

I slutet av 70-talet arbetade Larry Tesler hos Xerox forskningsavdelning Parc, där det första grafiska gränssnittet utvecklades. Larry var en del av den grupp som under år 1980 träffade Apples VD Steve Jobs för att demonstrera tidigare nämnt gränssnitt. Trots att Xerox Parc uppfann konceptet lyckades företaget aldrig dra nytta av tekniken, och Larry Tesler anslöt senare samma år till just Apple.

Hos Apple arbetade Larry Tesler först med det grafiska grässnittet för den ödesdigra datorn Lisa, där han introducerade koncept som utvecklats under tiden hos Xerox Parc. Ett av dessa var att kunna klippa ut och kopiera text som sedan kunde klistras in. Larry Telser jobbade även med nätverksprotokollen i Appletalk, vilket inspirerats av Xerox XNS-protokoll.

Han hann också arbeta på Apples handdator Newton Messagepad, en produkt som likt Lisa-datorn introducerade imponerande teknik men som aldrig uppnådde större framgångar. Larry Tesler lämnade Apple under 1997 och arbetade efter det hos bland annat Amazon och Yahoo som ansvarig för användarupplevelse.

Larry Tesler gick ur tiden den 17 februari 2020, och förtjänar att ägnas en tanke nästa gång ett stycke text klistras in här i forumet.

Minns du i vilket operativsystem du använde kopiera, klippa ut och klistra in första gången? Dela med dig i kommentarerna!