Den senaste gången PC-spelande rollspelsfantaster fick möjlighet att uppleva Baldur's Gate-seriens förnämliga tolkning av regelverket Dungeons & Dragons var med Baldur's Gate II: Shadows of Amn från år 2000. Bakom rodret stod då rollspelslegendaren Bioware, en studio som på senare år förlorat en del av sin legendariska status i genren.

BG3-10.jpg
BG3-11.jpg
BG3-12.jpg
BG3-21.jpg

Ny utvecklare bakom rodret för Baldur's Gate III är istället Larian Studios, som nu visar upp hur studions tolkning av Baldur's Gate ser ut i gameplay-form. Demonstrationen inleds med att spelaren får se de ikoniska Dungeon's & Dragon-varelserna Mind Flayers i full färd med att plantera yngel i andra varelser, yngel som på sikt förvandlar värden till en Mind Flayer på ett ytterst smärtsamt vis.

BG3-3.jpg
BG3-4.jpg
BG3-6.jpg

Efter detta demonstreras karaktärsskapandet, där spelaren får välja karaktärens ras, önskad bakgrundshistoria och vilken klass karaktären ska tillhöra. Dessa val påverkar hur tilldelningen av poäng inom karaktärens kategorier av egenskaper. Baldur's Gate III tillämpar en så kallad top down-vy där spelaren betraktar karaktärerna från ovan.

Kameravyn kan dock roteras och även zoomas in närmare karaktärerna. Sett till striderna har Larian Studios valt att tillämpa ett turordningsbaserat system, och frångår därmed realtidssystemet med möjlighet till att pausa händelserna som använts i tidigare Baldur's Gate-spel.

BG3-19.jpg
BG3-20.jpg
BG3-14.jpg
BG3-15.jpg
BG3-24.jpg
BG3-23.jpg
BG3-22.jpg

Spelaren kan i strid utnyttja höjdskillnader för att vinna fördelar över fienden, vilket också gäller omvänt. När fienden tar sig upp på samma höjdnivå har spelaren tillgång till attacker som tacklar ned fienden igen. Om en karaktär i gruppen blir utslagen rullar ett regelverk i bakgrunden, och om de virtuella tärningskasten faller till spelarens favör överlever karaktären.

Omvänt gäller också om tärningskasten faller till spelarens nackdel. Karaktärer kan gömma sig från fiendens synfält genom att placeras i skugga eller bakom objekt som skymmer sikten. Fiendens synfält visas också i miljöerna vilket kan användas för att låta karaktärerna smyga förbi och på så sätt undvika konflikten.

Miljöerna har även andra effekter på gruppen, och olika typer av underlag har olika effekt på såväl spelarens karaktärer som motståndarna. Att Dungeons & Dragons-regelverket jobbar i bakgrunden syns även i såväl dialog med andra karaktärer som i de handlingar de försöker sig på. Virtuella tärningskast avgör då huruvida spelaren lyckas med sin företagna uppgift eller ej.

Under demonstrationen bekräftar studiochefen Swen Vincke att Baldur's Gate III görs tillgängligt som tidig testversion, så kallad Early Access, om ett par månader. Något exakt datum meddelas inte. Baldur's Gate III släpps till Google Stadia och PC/Windows, preliminärt under år 2020.

Vad tycker du om det som visats upp av Baldur's Gate III? Det du hoppades på eller helt fel riktning för serien? Dela med dig i kommentarerna!