Google lanserade den strömmande speltjänsten Stadia i november 2019. Lanseringen skedde med pompa och ståt där efterlängtade titlar som Baldur's Gate III var stora dragplåster. Kort efter lanseringen riktades kritik mot ett bristande utbud av speltitlar, och en långsam utökning av desamma. Företagets svar på kritiken kom i form av ett löfte om att 120 titlar blir tillgängliga under år 2020.

En annan oroväckande aspekt med Stadia som uppdagades efter lanseringen var att antalet samtidiga spelare i ett flertal titlar var väldigt lågt jämfört med samma spel på andra plattformar. Denna problematik lyfter flertalet utvecklare fram i samtal med Businessinsider, tillsammans med kritik om bristande satsningar på små indieutvecklare.

There are platforms you want to be on because they have an audience and you want to reach that audience. That's what Steam is, or that's what [Nintendo] Switch is. They have big groups on their platforms, and you want to be with those groups so they can play your games

Utvecklarna menar att Googles finansiella erbjudanden varit så låga att de inte en varit värda att beakta som liten indiestudio. Det större problemet rapporteras däremot vara tjänstens låga spelarantal. En utvecklare som inte redan har en stor spelarskala behöver en stor publik för att få chansen att nå tillräckligt många köpare. Alternativet är att få ekonomisk säkerhet från utgivaren, vilket Google alltså inte erbjuder för små aktörer.

If you could see yourself getting into a long term relationship with Google? But with Google's history, I don't even know if they're working on Stadia in a year. That wouldn't be something crazy that Google does. It's within their track record

Ett annat orosmoment som får utvecklare att tveka över en satsning på Stadia är Googles tendens att stänga ned tjänster som inte presterar som önskat. Denna oro uttrycktes av samtliga intervjuade utvecklare, utan att Businessinsider behövt lyfta frågan först. De tjänster som Google övergivit och stängt ned under åren listas på webbplatsen KilledbyGoogle, vilket även blivit ett begrepp i sammanhanget.

Googles svar på kritiken är att företaget upplever positiv attityd och stöd från utvecklare och utgivare. Google menar också att flera utgivare har planerade speltitlar för Stadia som ännu inte presenterats, och att tjänstens utbud expanderas kontinuerligt framöver.

Läs mer om Google Stadia: