Folding@home är ett projekt för distribuerade beräkningar av proteinveckning, där användare världen över kan ladda ned mjukvara och låna ut outnyttjade resurser till tjänsten. Projektet sjösattes år 2000 och har under åren funnits tillgänglig på en rad olika plattformar, vilket utöver PC/Windows, Mac OS och Linux även inkluderat bland annat spelkonsolen Playstation 3.

Syftet med denna proteinveckning har varit att lära sig mer om hur olika sjukdomar fungerar, och med kunskapen förbättra metoderna för hantering av dessa. Projektet sätter nu siktet på att fördjupa kunskapen om coronaviruset, vilket har den officiella benämningen SARS-CoV-2. WHO tilldelar själva sjukdomen benämningen COVID-19.

Användare som installerar mjukvaran delar beräknad data med ett forskarlag vid Memorial Sloan Kettering-universitetet där arbete utförs med att bättre förstå coronavirusets struktur, vilket är nödvändigt för att kunna utveckla motmedel. Genererad data delas även med laboratorier och andra vetenskapliga institutioner världen över som också jobbar med att bättre förstå viruset.

Om din dator sitter på resurser som kan avvaras för goda ändamål kan du med fördel gå med i SweClockers foldinglag. Om du känner dig osäker på hur du kommer igång med proteinveckning är forumets Folding@home-guide ett ypperligt verktyg.

Har du använt Folding@home för att bidra med systemresurser till forskning tidigare? Om ja, på vilka plattformar?