Likt tidigare former av mobilt bredband och Wifi-standarder har upptakten till introduktionen av 5G-nätverk kantats av oroade röster över hälsorelaterade effekter. Skeptiker har bland annat lyft fram att tekniken kräver installation av fler radiosändare ställt mot dess föregångare, särskilt när de mer högpresterande radiofrekvenserna kallade millimetervågor (mmWave) används.

Nu konstaterar den internationella strålskyddsorganisationen International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) att den 5G-teknik som rullas ut inte överstiger skadliga nivåer, rapporterar The Guardian. Detta gäller både lägre frekvensband (Sub-6 GHz) och högpresterande mmWave-nätverk.

We know parts of the community are concerned about the safety of 5G and we hope the updated guidelines will help put people at ease. The guidelines have been developed after a thorough review of all relevant scientific literature, scientific workshops and an extensive public consultation process. They provide protection against all scientifically substantiated adverse health effects due to [electromagnetic field] exposure in the 100 kHz to 300 GHz range

ICNIRP baserar slutsatsen på ingående utvärderingar av tillgänglig litteratur, vetenskapliga publikationer och konsulteringar med relevanta verksamheter och organisationer. Slutsatsen är att inga av de angivna farorna med 5G-relaterad strålning uppvisar skadlig effekt för människor, vilket gäller frekvensspannet 100 kHz till 300 GHz.

Som referens är mmWave-baserade nätverk utformade för att kunna köras i frekvensband upp till 300 GHz, men nuvarande lösningar bygger generellt sett på frekvensbanden 24 och 28 GHz. Nästa steg i framtida närtid ser ut att bli 38 GHz. Den nya slutsatsen ligger till grund för riktlinjer för radiofrekvenser, vilka ICNIRP senast uppdaterade år 1998.

The most important thing is that the fundamental health risk assessment is unchanged. The limits that we had in 1998 are still protective now

Enligt Jack Rowley, senior chef för forskning och hållbarhet hos organisationen GSMA, uppdateras riktlinjerna först nu eftersom de höga frekvensbanden som används för 5G inte var aktuella 1998, och riktlinjerna kunde då inte ta höjd för detta. Han menar att begränsningarna som gällde då fortfarande gäller för 5G, vilket tar i beaktande att de högre frekvenserna interagerar med organisk massa på annat sätt än de lägre frekvenserna.

Radiofrekvenserna från basstationerna i dagens 5G-nät når ungefär 1 procent av det maximalt tillåtna gränsvärdet för exponering för radiostrålar. Tester där radiosändare körts med maximalt tillåten effekt når 50 procent av det maximala gränsvärdet.

Läs mer om 5G: