Under hösten 2019 meddelade Nvidia och Microsoft att svenskutvecklade storspelet Minecraft får stöd för ray tracing. Uppdateringen som tillför stödet ligger nära till hands och inför lanseringen presenterar Nvidia demonstrationer av hur tekniken ser ut i Minecraft.

Minecraft_ImaginationIsland-RTXjmf.jpg

Imagination Island – jämförelse RTX av/på.

Minecraft_ImaginationIsland-RTXoff.jpg

Imagination Island – utan RTX.

Minecraft_ImaginationIsland-RTXon.jpg

Imagination Island – med RTX.

Minecraft_CrystalPalace-RTXjmf.jpg

Crystal Palace – jämförelse RTX av/på.

Minecraft_CrystalPalace-RTXoff.jpg

Crystal Palace – utan RTX.

Minecraft_CrystalPalace-RTXon.jpg

Crystal Palace – med RTX.

Minecraft_TemplesandTotems-RTXjmf.jpg

Of Temples and Totems – jämförelse RTX av/på.

Minecraft_TemplesandTotems-RTXoff.jpg

Of Temples and Totems – utan RTX.

Minecraft_TemplesandTotems-RTXon.jpg

Of Temples and Totems – med RTX.

Demonstrationen består av tre nya kartor som utvecklats av välkända Minecraft-kreatörer. En av kartorna kallas Of Temples and Totems RTX vilken består av ett flertal tempel och utmaningar, där såväl skuggor som global ljussättning renderas med ray tracing.

Den andra kartan kallas Imagination Island där en ö uppvisar fyra olika temaparker, där de olika parkerna uppvisar olika typer av ray tracing-effekter. Den tredje kartan kallas Crystal Palace RTX där spelaren utsätts för utmaningar i ett slott som återskapats i full 1:1-skala. Här används ray tracing för skuggor och ljussättning.

Minecraft tillämpar en form av ray tracing som kallas path tracing. Skillnaden mot en konventionell implementation är att path tracing renderar bilden genom att göra slumpartade stickprov och beräkna ljusstrålar baserat på dessa. Antalet beräknade strålar blir färre, vilket förbättrar prestanda, men genererar också visuellt "brus" som måste hanteras av utvecklaren.

Implementationen av path tracing i Minecraft används för bland annat reflektioner i ytor, skuggor och global ljussättning. Nvidia tillhandahåller verktyget Minecraft Bedrock Edition som låter utvecklare konvertera vanliga Java-baserade kartor till RTX-varianter. samt verktyg för att skapa texturpaket (PBR-paket) för ray tracing.

Minecraft med RTX-stöd släpps till Windows 10 inom kort, men ett konkret lanseringsdatum är ännu inte känt.

Läs mer om Minecraft och ray tracing: