Den rådande coronapandemin påverkar mer eller mindre samtliga branscher, däribland tekniksektorn. Ett område som redan påverkats är utbyggnaden av nästa generations 5G-nätverk, där spanska myndigheter nyligen meddelat att landets kommande 5G-auktion skjuts på framtiden på grund av rådande krisläge.

Den svenska auktionen av frekvensutrymme för 5G-nätverk äger rum i oktober år 2020, vilket ansvarig myndighet Post- och telestyrelsen (PTS) aviserade i februari. I samtal med SweClockers berättar Petter Öhrn, pressansvarig hos PTS, att myndigheten fortsatt har oktober månader som målsättning för 5G-auktionen och att en försening inte är aktuell i dagsläget.

Coronapandemin påverkar dock svensk nätutbyggnad i allmänhet. På PTS informationssida för händelseutvecklingen konstaterar myndigheten att hotet mot elektronisk kommunikation är låg på kort sikt, men att den kan komma att påverka planerad nätutbyggnad negativt långsiktigt. Petter Öhrn förklarar att detta avser alla former av planerad digital kommunikation, vilket innefattar allt från mobila nätverk (4G/5G) till bredbandsutbyggnad.

Anledningen till den högre risken på lång sikt är att operatörer av mobila nätverk och bredbandstjänster kan tvingas prioritera välfungerande drift för befintliga kunder över utbyggnad av ny kapacitet. Detta beror på att det är befintliga nät som belastas när stora delar av befolkningen jobbar hemifrån och använder tjänster som belastar digitala kommunikationsformer.

Svenska nätoperatörer är skyldiga enligt lag att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa driftsäkerhet i sina nät. Om extraordinära störningar uppstår i svenska nätverk kan Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) sammankallas. NTSG är en frivillig samling av privata företag, myndigheter och andra verksamheter som tillsammans verkar för att stödja svensk infrastruktur för elektronisk kommunikation.

Planen för en svensk 5G-auktion är alltså i dagsläget oförändrad. Operatörernas utbyggnad av mobila nätverk och bredband kan förändras fram till oktober år 2020 om säkrande av befintlig drift kräver detta. Då svenska mobiloperatörerna inte inleder 5G-utbyggnad i stor skala förrän efter auktionen om spektrumutrymme påverkas utbyggnaden först om höstens auktion försenas.

Läs mer om svensk nätutbyggnad: