Den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC ger klartecken till att öppna upp frekvensbandet 6 GHz för Wifi-nätverk. Tidigare generationer av standarden har haft tillgång till frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz, men tillgängligt utrymme i 6 GHz-bandet representerar den största ökningen av både prestanda och frekvensutrymme sedan standarden etablerades år 1989.

Med frekvensbandet 6 GHz avses spannet 5925–6425 MHz vilket ställt mot utrymmet tillgängligt i 2,4 GHz och 5 GHz fyrdubblar kapaciteten. Ställt mot nuvarande prestandabandet 5 GHz erbjuder 6 GHz högre bandbredd och lägre latens, men också kortare räckvidd då de högre frekvensbanden täcker mindre yta och är känsligare för störningar.

En annan fördel med 6 GHz-bandet är att dess frekvensutrymmen inte överlappar varandra, vilket är fallet med delar av 2,4 GHz och 5 GHz. I praktiken möjliggör det att flera högpresterande signaler kan sändas samtidigt utan att störa varandra, vilket ytterligare förbättrar prestanda. I USA öppnas 6 GHz-bandet för kommersiellt bruk senare i år, och kommer då marknadsföras under namnet Wifi 6E.

För frekvensutrymmet 5925-6425 MHz finns ett uppdrag från EU-kommissionen till CEPT (European Conference of Postal and Telecommunikations Administrations) att utreda de tekniska och regulatoriska förutsättningar för att eventuellt kunna introducera WLAN i detta frekvensutrymme. CEPT ska redovisa sitt resultat till Kommissionen i juli i år. Om allt går som det ska kan ett harmoniseringsbeslut komma under året. PTS är representerade i arbetsgruppen.

På SweClockers fråga om status för Sverige och Wifi i 6 GHz-bandet svarar svenska myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) att diskussioner är på gång, men att det är en europeisk fråga som ska beslutas i EU-kommissionen. En arbetsgrupp ska presentera ett förslag i frågan under juli månad, vilket leder till ett harmoniseringsbeslut för EU:s medlemsländer potentiellt sett innan årets slut.

Läs mer om Wifi: