Den som köpt en bärbar dator vars processor är bestyckad med integrerad Intel-grafikdel måste i många fall hämta grafikdrivrutiner från datorleverantörens webbplats. Även i de fall där Intel släppt uppdaterade drivrutiner för aktuell processor och grafikdel kan användaren stoppas från att installera uppdateringen av datorleverantörer som tillhandahåller egna uppsättningar drivrutiner.

Intel_IGP_unlocked1.jpg
Intel_IGP_unlocked2.jpg

En anledning till att låsa in drivrutiner är att datorleverantören vill kontrollera att uppdaterad mjukvara inte får negativ effekt på specialutformade datorbyggen. Nackdelen i konsumentled är att datorn kan dras med förlegade drivrutiner i de fall där datorleverantören upphört med stöd för aktuell modell. Intel ser nu ut att överge detta upplägg då företagets senaste drivrutin för Windows 10 kan installeras på alla datorer med relevant Intel-processor.

Drivrutinen i fråga har versionsnummer 26.20.100.8141 och kan laddas ned både från Intel och eller företagets Kontrollcentral-applikation i Windows Store. Uppdateringen gäller alla Intel-processorer med integrerad grafik av typen Gen9 eller senare. Intels nya öppna hållning bygger på Microsofts nya drivrutinsmodell Declarative Componentized Hardware (DCH).

Modellen modulariserar drivrutiner vilket gör det möjligt att baka in leverantörspecifika anpassningar i en allmän drivrutin. Det innebär i sin tur att användaren kan ladda ned den anpassade drivrutinen från leverantörens webbplats, men även Intels allmänna drivrutin då den grundläggande drivrutinen lagras separat från anpassningar. Den öppna drivrutinen anges dock fortfarande vara i testfasen, och på nedladdningssidan varnas användaren för att de skriver över datorleverantörens drivrutiner.

En närmare granskning av Intels beskrivning visar att en DCH-kompatibel drivrutin från datorleverantören måste finnas på plats innan Intels nya drivrutin kan installeras. Det innebär att datorer med äldre leverantörspecifika drivrutiner inte kan installera Intels upplåsta variant. Brasklapparna till trots är detta ett tecken på att Intel börjar röra sig bort från leverantörslåsta uppdateringar.

Den nya drivrutinen finns att ladda ned manuellt från Intels drivrutinsportal, eller automatiskt via Windows Store-applikationen Kontrollcenter för Intel-grafik.