Mjukvarujätten Microsoft är ett av bolagen pandemin runt COVID-19 haft begränsad påverkan. I en intervju med New York Times berättar företagets VD Satya Nadella om hans tankar runt de effekter pandemin haft på Microsoft, såväl ekonomiskt som socialt.

Rent ekonomiskt anges krisen haft en minimal påverkan på Microsofts nettoresultat. Satya Nadella menar också att social distansering inte haft nämnvärda negativa effekter på Microsoft, detta tack vare en befintlig stark infrastruktur för digital samverkan. Microsoft ska istället sett ökad produktivitet bland de anställda, men Satya Nadella flaggar också för att det är ett för tidigt skede för att enbart utropa framgångar. Istället riktar han blicken på de psykosociala konsekvenserna av hemarbete.

What does burnout look like? What does mental health look like? What does that connectivity and the community building look like? One of the things I feel is, hey, maybe we are burning some of the social capital we built up in this phase where we are all working remote. What’s the measure for that? - Satya Nadella, VD Microsoft

I intervjun uttrycks en oro för att företag kan bränna det sociala kapital som byggts upp innan COVID-19 tvingade företag att införa arbete på distans. Oron bygger på att företag saknar möjligheter att mäta den sociala distanseringens påverkan på mentala aspekter som utbrändhet och psykisk hälsa. Utöver dessa reflektionerna pratar Nadella om krisen i tre faser.

Den första fasen som till stor del redan passerats är de omedelbara effekterna som att exempelvis stänga butiker, låta personal jobba hemifrån och permitteringar. Dessa förändringar liknar han vid en strömbrytare som man slår på eller av. I fas två skiftas fokus till inkrementella justeringar av den första fasens åtgärder, medan den tredje fasen kommer handla om vilka stora förändringar hemarbete och social distansering innebär på sikt.

I den kommande tredje fasen nämner Satya Nadella att världen växlar fokus till att titta mer på automatisering av produktion, AI-styrd diagnosticering av patienter och mer effektiva utbildningsmetoder för distansundervisning.

Känner ni själva att social distansering påverkar er positivt eller negativt än så länge? Diskutera gärna i forumet.