I takt med att sjukdomen COVID-19 gick från lokala utbrott till en internationell pandemi började allt fler leverantörer av internetbaserade tjänster se över hur deras produkter belastar Europas nätverksinfrastruktur. Efter uppmaningar från EU valde ett flertal videotjänster att införa reducerad bildkvalitet, där den sänkta kvalitetsnivån påverkat såväl 4K-upplösning som HDR-stöd.

Ett av dessa företag var Netflix, som under mars månad reducerade tjänstens bildkvalitet i hela Europa. Premiumfunktioner som tidigare nämnda 4K-upplösning och HDR fick sänkt reducerad videokvalitet, en åtgärd som infördes för att säkerställa att samhällskritiska tjänster skulle ha tillgång till nödvändig bandbredd i kritiska situationer. Av samma anledning valde även tjänsterna Disney+ och Youtube att reducera respektive tjänsts videokvalitet.

Please note, we are working with ISPs to help increase capacity. In the last month alone we have added four times the normal capacity. As conditions improve we will lift these limitations.

Enligt en rapport från tekniksajten Gizmodos brittiska avdelning återställer Netflix nu full videokvalitet i ett flertal Europeiska länder, däribland Danmark, Norge och Tyskland. Prenumeranter i dessa länder rapporterar att tjänsten återigen använder bandbredd om 15 Mbps och därmed 4K HDR av full kvalitet. Utrullningen sker stegvis i takt med att Netflix stämmer av med nätverksoperatörer, och företaget meddelar att begränsningarna lyfts i fler länder i takt med att operatörernas kapacitet växlas upp igen.

I skrivande stund har den återställda kvalitetsnivån ännu inte aktiverats i Sverige, men såvida situationen kring COVID-19 inte förvärras bör begränsningarna lyftas även för svenska användare framöver.

Läs mer om videotjänster och COVID-19: