"We would welcome a unified standard but if this doesn't come, which looks likely, we'll bring a unified solution to market."

För några veckor sedan försökte representanter för Blu-Ray och HD-DVD komma överrens om vilket format som skulle användas i framtiden. Förhandlingen misslyckades och båda formaten finns kvar.

Samsung säger att produkten kommer någon gång nästa år.