Med Windows 3.0 från år 1990 introducerade Microsoft kortspelet Patiens, vilket på engelska kallas Solitaire. Detta var sannolikt den första spelupplevelsen för många som uppgraderade till det nya operativsystemet i början på 90-talet. Med Windows 3.0 satsade Microsoft på att expandera operativsystemets roll från arbetsverktyg till att även täcka in underhållning. Att bestycka systemet med spelapplikationer som Patiens var en del i denna "giv".

marketing-screenshot_1920x1080.jpg

Nu fyller Patiens 30 år och åldern ser inte ut att påverka dess popularitet då Microsoft i ett blogginlägg anger att över 35 miljoner spelare från 200 länder lägger kort i digital form varje månad. I samband med jubileumsåret satsar Microsoft på ett rekordförsök i antalet lagda händer Patiens under en dag. Den som vill delta i rekordförsöket kan ladda ned Microsoft Solitaire Collection till Windows 10, IOS eller Android.

We're celebrating the 30th anniversary by inviting all players to join our record-breaking event today, with our goal to reach the most games of Microsoft Solitaire completed in one day. Join us as we embark on this record-breaking mission by downloading Microsoft Solitaire Collection for free on Windows, iOS, or Android, or play right through your browser

Trots att datorspelande entusiaster sannolikt snabbt övergav Patiens för mer avancerade upplevelser under 90-talet har spelet alltså lyckats hålla sig populärt under de årtionden som passerat. Detta noterades bland annat när Patiens blev invalt i datorspelens Hall of Fame i maj år 2019. Motiveringen var då att spelet dels är ikoniskt, och dels var ansvarigt för att lära användaren om gränssnittsinteraktion med muspekare när detta fortfarande var relativt nytt för datoranvändare.

Spelar du fortfarande Patiens eller något av Microsofts övriga klassiker som MS Röj? Och kommer du delta i företagets rekordförsök runt Patiens?