Google brukar under maj månad varje år introducera den senaste versionen av operativsystemet Android. I vanliga fall sker detta på utvecklarmässan I/O i samband med att en öppen beta görs tillgänglig, och nya funktioner som demonstreras på mässan. I år blev dock evenemanget inställt och det sades istället att Android 11-presentationen sker digitalt den 3 juni. Nu meddelar Google att introduktionen av operativsystemet senareläggs ytterligare en gång.

Även om Google inte konkret nämner vad som lett fram till beslutet så är det troligt att den bakomliggande orsaken är de pågående protesterna i USA. Google säger att det för närvarande inte är rätt tid att fira och därmed flyttas både introduktionen av Android 11 och lanseringen av den öppna betan på nytt. Google är dock noggranna med att nämna att det snart kommer fler uppdateringar angående Android 11.

Untitled.png

Med avtäckande och beta-introduktion i juni var tidsplanen att den skarpa versionen skulle följa någon gång under det tredje kvartalet 2020. Det återstår att se om den senaste förändringen kommer att påverka tidsschemat för Android 11-lanseringen, men även när det faktiska avtäckandet sker.

Läs mer om Android: