Mot slutet av år 2019 började Elon Musk, grundaren av Spacex, slå på trumman för ett satellitbaserat nätverk i rymden – ett av Musks publicitetstrick var att twittra via företagets rymdnät. Sedan dess har nätverket vuxit mer än sjufalt, från blygsamma 62 satelliter till 480 och det senaste tillägget ägde rum natten till den 4 juni svensk tid då ytterligare 60 satelliter sköts upp av Spacex.

Starlink-nätverket är tänkt att ligga till grund för en rymdbaserad internetanslutning som görs tillgänglig för alla. Nätverket har som mål att täcka alla delar av världen, även de som idag saknar eller har begränsad åtkomst till internet.

De 60 Starlink-satelliterna bars upp till rymden i en Falcon 9 – en raketmodell som varit i bruk av Spacex sedan 2010. Trots att satellituppskjutningarna har börjat bli talrika bjöd den senaste uppskjutningen på något unikt, nämligen en satellit som var utrustad med ett solskydd som har beskrivits som "solglasögon". Den solreflekterande utrustningen är tänkt att lindra irritationen hos astronomer som vill observera rymden utan förhinder.

Trots ökningen på antalet satelliter i Starlink-nätverket har företaget fortfarande en lång väg att gå innan det har förverkligat sin vision. Enligt uppgifter från ifjol har Spacex som intention att skapa ett nätverk på sammantaget 42 000 satelliter, vilket innebär att företaget med sin senaste uppskjutning med en liten marginal passerar 1 procent av sitt slutgiltiga mål.

Nyheter relaterade till rymden: